Jak poinformował rzecznik prasowy prezydenta Legnicy Arkadiusz Rodak, w czerwcu w ramach drugiej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 73 projekty lokalnych inwestycji, z których ostatecznie do głosowania wybrano 49.

W lipcu Zespół Technicznej Oceny Projektów zbadał je pod kątem zgodności z przyjętymi zasadami formalno-prawnymi. „Analizowana była m.in. zgodność projektów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz to, czy są one zlokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością gminy. Szacowano także ich wartość, gdyż koszt realizacji każdego projektu powinien mieścić się w kwocie 200 tys. zł" - wyjaśnił Rodak.

Głosowanie mieszkańców - zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnie, przy urnach - odbywać się będzie od 1 do 8 października br. Wyniki zostaną ogłoszone do 24 października. Procedurę zakończy wpisanie wybranych zadań do projektu budżetu miasta na rok 2015.

Na potrzeby Legnickiego Budżetu Obywatelskiego miasto zostało podzielone na 10 obszarów o zbliżonym potencjale ludnościowym i infrastrukturalnym. Mieszkańcy każdego z nich będą mogli zdecydować, jakie inwestycje są w ich okolicy najbardziej potrzebne.

W ramach budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane inwestycje o łącznej wartości ok. 2 mln zł, czyli do 5 proc. inwestycyjnych wydatków budżetu miasta. Inwestycje będą realizowane w roku budżetowym 2015. (PAP)

kwa/ pad/