Spółka nie może utworzyć rezerwy na przyszłe straty

Nie można tworzyć w ciężar kosztów rezerw na ujemny wynik finansowy w przyszłych latach w trakcie roku obrotowego. Jednak może część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy lub rezerwowy, które będą...

01.06.2015