Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w I kwartale 2011 roku o 4,4proc., wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 4,4 proc. i po wzroście wIV kwartale 2010 roku o 4,5 proc. - szacuje Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej PKB i jego składowe w I kw. 2011 i IV kw. 2010 roku.

                                                    I kw. 2011   IV kw. 2010

PKB                                                4,4                   4,5

spożycie ogółem                           3,3                   4,8
spożycie indywidualne                  3,9                   4,0

nakłady na środki
trwałe                                            6,0                    1,6

popyt krajowy                              4,5                     6,3
wartość dod. brutto                     4,1                     3,9
przemysł                                      7,8                     6,5
budownictwo                              14,1                     6,8
usługi rynkowe                           3,3                     3,3

(PAP)