VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy księgowych, przedsiębiorców, zarządzających jednostkami...

22.03.2016

Prof. Osiński: podatki powinny dawać bezpieczeństwo

Podatki mogą być wysokie, jeżeli tylko społeczeństwo będzie widzieć, że są racjonalnie wykorzystywane, służą podnoszeniu bezpieczeństwa - uważa dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej...

18.03.2016

VAT przed ETS, czyli co nas jeszcze czeka w 2016 roku

W bieżącym roku możemy oczekiwać kilku ważnych orzeczeń Trybunału unijnego w Luksemburgu dotyczących podatku VAT zarówno w polskich jak i zagranicznych sprawach, które będą mieć istotne znaczenie dla...

07.03.2016

MF planuje jednoinstancyjne postępowanie podatkowe

Resort finansów rozważa wprowadzenie modelu jednoinstancyjnego dla niektórych spraw podatkowych. Zdaniem Łukasza Czucharskiego, eksperta Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, takie rozwiązanie może...

07.03.2016

Lewiatan: Polacy polubili e-faktury

93% Polaków korzystających z e-faktur jest z nich zadowolonych. Wśród niezadowolonych przeważają seniorzy oraz mieszkańcy wsi. Co dziesiąta osoba po sześćdziesiątce ma krytyczny stosunek do faktur...

04.03.2016

Fiskus nie powinien zaczynać od straszenia kontrolami

Aby skutecznie ograniczyć transfer dochodów za granicę, polski fiskus powinien zacząć od przyjaznego traktowania przedsiębiorców, a dopiero potem straszyć kontrolami - mówi Hanna Szarpak, doradca...

03.03.2016