Eksperci z rezerwą do propozycji MF dot. VAT

Propozycje resortu finansów dotyczące uproszczeń w VAT dla małych firm brzmią interesująco, ale wymagają analiz, by ich wprowadzenie nie przyniosło niespodziewanych, niekorzystnych skutków dla...

29.03.2016

Ewidencja przebiegu pojazdu pozwoli odliczyć cały VAT

Jednym z obowiązków formalnych warunkującym pełne prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi w sposób wyłączający ich użycie do celów...

25.03.2016

VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy księgowych, przedsiębiorców, zarządzających jednostkami...

22.03.2016

Prof. Osiński: podatki powinny dawać bezpieczeństwo

Podatki mogą być wysokie, jeżeli tylko społeczeństwo będzie widzieć, że są racjonalnie wykorzystywane, służą podnoszeniu bezpieczeństwa - uważa dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej...

18.03.2016

VAT przed ETS, czyli co nas jeszcze czeka w 2016 roku

W bieżącym roku możemy oczekiwać kilku ważnych orzeczeń Trybunału unijnego w Luksemburgu dotyczących podatku VAT zarówno w polskich jak i zagranicznych sprawach, które będą mieć istotne znaczenie dla...

07.03.2016

MF planuje jednoinstancyjne postępowanie podatkowe

Resort finansów rozważa wprowadzenie modelu jednoinstancyjnego dla niektórych spraw podatkowych. Zdaniem Łukasza Czucharskiego, eksperta Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, takie rozwiązanie może...

07.03.2016