Tak uważa Adam Bartosiewicz - autor komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług, którego jedenaste już wydanie w szerokim zakresie uwzględnia ostatnią nowelizację VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Nowelizacja wymierzona jest przede wszystkim w oszustwa VAT (w tym karuzele podatkowe) i zdaniem eksperta, być może faktycznie utrudni ona życie oszustom podatkowym i oczyści z nich rynek.

Autor publikacji "VAT. Komentarz 2017" stara się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzie zaczyna się problem. Dlatego postawił sobie za cel zacząć komentarz tam, gdzie rodzi się problem. Jest to wynikiem doświadczeń nabytych przez niego w czasie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w związku z prowadzeniem szkoleń, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i warsztatach.

W publikacji omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., przepisów dotyczących tzw. pakietu rozwiązań uszczelniających, m.in. modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz wprowadzających zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów.

Przedstawiono ponadto zmiany wprowadzające Jednolity Plik Kontrolny i tzw. pakiet paliwowy, którego podstawowym celem jest uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji OPZ w obrocie paliwami, uszczelnienie poboru VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą oraz uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą.

VAT. Komentarz 2017
Adam Bartosiewicz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł