Jeżeli tak wyliczona kwota pokaże dług niższy niż 50 i 55 proc. PKB, sankcje i procedury ostrożnościowe z ustawy nie będą miały zastosowania - wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy przygotowanych przez resort finansów.

"W celu dążenia do ograniczenia wpływu kursów walut obcych oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa następnego roku budżetowego na stosowanie ograniczeń zawartych w procedurach ostrożnościowych i sanacyjnych, proponuje się dokonanie następujących zmian skutkujących niestosowaniem ograniczeń w mechanizmie tych procedur związanych z przekroczeniem progu 50 proc. lub 55 proc.: państwowy dług publicznych, w przypadku przekroczenia relacji 50 proc. lub 55 proc., byłby przeliczany na złote z zastosowaniem średniej arytmetycznej ze średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP z dni roboczych roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja" - napisano w opublikowanych w poniedziałek założeniach projektu.

"Wyliczona w powyższy sposób kwota byłaby pomniejszona o kwotę wszystkich wolnych środków finansowych Ministra Finansów na koniec roku budżetowego służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w następnym roku. Jeśli w wyniku powyższego przeliczenia wartość relacji tak obliczonej kwoty długu do produktu krajowego brutto byłaby mniejsza niż 50 proc. lub 55 proc., ograniczenia w procedurze ostrożnościowej przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz warunkowe podwyższenie stawek podatku VAT określone w art. 146 f ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegałyby wprowadzeniu w życie" - dodają autorzy.

Resort finansów chce, aby znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i miała ewentualne zastosowanie po raz pierwszy do relacji PDP do PKB ogłoszonej za rok 2012 r.

Do tej pory dług publiczny na potrzeby sankcji i procedur ostrożnościowych z ustawy o finansach publicznych był przeliczany po fixingu NBP z ostatniego dnia roku. (PAP)

bg/ jtt/