Czy nasi klienci są w internecie?

Doradca podatkowy

Promocja w mediach społecznościowych jest skuteczna pod warunkiem, że nasz komunikat trafi do odpowiedniej grupy docelowej czyli do naszych obecnych i potencjalnych klientów. Czy znajdziemy ich na...

22.05.2014

Promocja jak wirus

Doradca podatkowy

Powszechny dostęp do internetu sprzyja nowym formom marketingu. Jedną z nich jest marketing wirusowy.

15.05.2014

Mailowe oferty na firmowe skrzynki nie wymagają zgody

Doradca podatkowy

Od 21 stycznia 2013 r. niezamówione informacje handlowe mogą być wysyłane mailem na adresy firmowe. Zgoda na wysłanie w tej formie korespondencji do osób fizycznych nadal wymaga uzyskania zgody...

13.05.2014

Zbliża się Dzień Doradcy Podatkowego

Doradca podatkowy

W tym roku Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych jak zwykle przygotowały dla swoich członków wiele atrakcji z okazji przypadającego na 11 maja święta....

10.05.2014

Powstanie ósmy ranking firm doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy

Redakcja Rzeczpospolitej już po raz ósmy przygotowuje ranking firm doradztwa podatkowego. Ranking jak zawsze składać się będzie z kilku części. Według liczby doradców podatkowych oraz według...

09.05.2014

Komisje KRDP mają plany działania na 2014 r.

Doradca podatkowy

Na kwietniowym posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych zostały przyjęte plany działania stałych Komisji i Zespołów, w skład których wchodzą członkowie Rady. Poszczególne plany tworzą roczny...

30.04.2014

Trudna sztuka ewaluacji w public relations

Doradca podatkowy

Badanie i analiza wyników działań z zakresu public relations to niezmiernie trudne zadanie, przede wszystkim z uwagi na specyfikę i długofalowa charakter tej formy promocji. Trzeba jednak liczyć się...

30.04.2014

Public relations a pojęcia pokrewne

Doradca podatkowy

Human relations, corporate identity, lobbing czy public affairs - to terminy pokrewne public relations. Ich wspólnym mianownikiem jest informowanie, ale cechą wyróżniającą public relations jest to,...

24.04.2014

W Senacie o deregulacji zawodu doradcy podatkowego

Doradca podatkowy

15 kwietnia br. senatorowie zajmowali się przyjętą przez Sejm ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. II transza deregulacji obejmuje 91 profesji, w tym zawód...

18.04.2014

Jak chronić dane w kancelarii podatkowej

Doradca podatkowy

W świetle zasad etyki zawodowej doradca podatkowy jest zobowiązany do stosowania procedur chroniących dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób...

17.04.2014

VAT bez WAD?

Doradca podatkowy

Wkrótce minie 10 lat od momentu wejścia w życie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Z tej okazji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu...

16.04.2014

Uczniowie zaprezentują swoją wiedzę o podatkach

Doradca podatkowy

11 kwietnia br. odbędzie się IV Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach. W ogólnopolskim finale konkursu będą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższe miejsca...

16.04.2014