Podatnicy muszą mieć świadomość, że organ interpretacyjny, a konkretnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, do którego składają wnioski o interpretacje indywidualne, nie rozstrzyga kwestii odpowiedniej klasyfikacji PKWiU. Organ potwierdzi ewentualnie zastosowanie stawki podatkowej, ale do klasyfikacji wskazanej przez podatnika. A kwestia ta jest istotna  przy wyborze formy opodatkowania. Często wysokość stawki podatkowej zależy właśnie od odpowiedniej klasyfikacji działalności gospodarczej. O co konkretnie chodzi i w czym tkwi problem?

W tym roku, po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem zwiększyło się zainteresowanie podatników ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, chociażby z uwagi na fakt, że stawka składki zdrowotnej dla tej formy jest już znana i nie zaskoczy podatnika w trakcie roku. Jednak to w przypadku ryczałtu podatnicy mają często wątpliwości jaką stawkę mogą zastosować.

ROZPORZĄDZENIE z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) >

Ustalanie PKWiU to nie zadanie dla fiskusa

Podatnicy kierują więc wnioski do organów skarbowych o interpretacje indywidualne, przedstawiając stan faktyczny, w tym klasyfikację PKWiU.

I tu zaczynają się schody. Otóż organ podatkowy nie odnosi się w interpretacji do prawidłowości podanej przez podatnika klasyfikacji. Organ interpretacyjny przerzuca odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację (PKWiU) na podatnika. Fiskus tłumaczy, że kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Ponadto fiskus argumentuje, iż kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. I w tym względzie w sumie ma rację, choć to komplikuje życie podatnikowi a moc ochronna takiej interpretacji jest niestety mniejsza, bo podatnik nie ma pewności co do PKWiU, tylko co do stawki do takiej PKWiU. Przepisy ordynacji podatkowej wyraźnie stanowią, że przedmiotem interpretacji podatkowej mogą być tylko przepisy podatkowe.

ZESTAWIENIE: Precedensy - wybrane interpretacje PKWiU >

Wydaje się zatem, że podatnik w przypadku wątpliwości, aby uzyskać pewność powinien wystąpić o dwie interpretacje – co do stawki do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i o opinię w kwestii PKWiU.

Zobacz również: Ryczałt interesujący, ale przedsiębiorcom trudno znaleźć właściwą stawkę >>

PROCEDURA: Krywan Tomasz, Kod GTU_06 >

Po PKWiU trzeba się udać do urzędu statystycznego

- Podatnik w celu utwierdzenia się w słuszności zajętego stanowiska, jeśli już uzyska interpretację od organów skarbowych co do stawki podatku, powinien zwrócić się o wydanie opinii w sprawie właściwej PKWiU do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego – radzi Paulina Biskup, radca prawny w JKP.Legal Kancelaria Radca Prawny Paulina Biskup.

Ekspertka dodaje, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej często sam zaleca podatnikowi takie rozwiązanie.

- Warto jednak zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu interpretacji dyrektor KIS odsyła często podatników do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego. Jednak nazwa ta jest nieaktualna. Obecnie jest to Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego – podkreśla Paulina Biskup.

 

Problematyczne przyporządkowanie stawek ryczałtu

Na problem przyporządkowania odpowiedniej stawki podatku w ryczałcie ewidencjonowanym zwraca uwagę kolejny ekspert.

-  Nie do wszystkich rodzajów przychodów łatwo jest przyporządkować odpowiednią stawkę ryczałtu, przykładem może być świadczenie usług w zakresie protetyki (usługi wykonywania protez na zlecenie), wobec braku wyraźnego wskazania, właściwą stawką wydaje się być 8,5 proc. dla przychodów z działalności usługowej – ocenia Michał Cielibała, doradca podatkowy, Prezes BIUREX.

Sprawdź: Klasyfikacja wyrobów medycznych >

Ekspert wyjaśnia, że z uwagi na to, że prowadzona działalność jest działalnością wytwórczą zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz na podstawie PKD 32.50.Z – podgrupa podatkowa PKWiU 32.50.22,  to równie dobrze można zastosować stawkę 5,5 proc.

 


- Pozostaje kwestia naprawy protez, gdzie też należy rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z usługami i stawką 8,5 proc. czy może jest już to usługa w zakresie opieki zdrowotnej i należy stosować stawkę 14 proc. – zauważa Michał Cielibała.

Podsumowując, w przypadku wątpliwości, aby uzyskać całkowitą pewność, co do zastosowania prawidłowych rozwiązań, warto oprócz wniosku o interpretację indywidualną pomyśleć o opinii w sprawie właściwej PKWiU, nawet jeśli podatnik dokonał już wyboru formy opodatkowania. Stawki ryczałtu uzależnione są bowiem od PKWiU.