Projekt Polskiego Ładu przewiduje, że od przyszłego roku z nowej, 14-proc. stawki ryczałtu od przychodów będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi:

  • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
  • architektoniczne i inżynierskie, badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
  • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Adwokaci postulują jednak, by niższą stawką objęci zostali również przedstawiciele zawodów prawniczych. Obecnie płacą oni 17-proc. ryczałt od przychodów. Polski Ład nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Czytaj w LEX: Polski Ład - zmiany w podatkach >

Zdaniem adwokatów brak jest jednak argumentów, dlaczego zawody techniczne (architekci, inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy budowlani) będą mogli skorzystać z ryczałtu w wysokości 14-proc., a zawody prawnicze już nie.

Zobacz również:
Przychody z wynajmu mieszkań na celowniku fiskusa >>
Dlaczego przedsiębiorcy nie wierzą w Polski Ład? >>

Adwokaci proponują zatem dopisanie w projekcie, że niższa stawka będzie miała zastosowanie także do usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), świadczonych w ramach wolnych zawodów.

Jak wskazuje dr Kamil Szmid, adwokat, zmiana pomoże przedsiębiorcom, którzy świadczą usługi prawne, w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Jego zdaniem, praktyczne likwidacja podatku liniowego, a także brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, zwiększy obciążenia kancelarii o blisko 50 proc., co spowoduje wzrost cen usług prawniczych.

- Za przyjęciem preferencyjnej stawki podatkowej w ryczałcie dla zawodów prawniczych, przemawia także brak możliwości wykonywania zawodu adwokata na podstawie umowy o pracę, a także brak możliwości przekształcenia spółek adwokackich w spółki kapitałowe – podkreśla dr Kamil Szmid. Adwokaci nie mogą zatem korzystać z rozliczenia CIT i preferencyjnej 9-proc. stawki podatku.

Współautorem propozycji jest adw. Jarosław Ziobrowski, współzałożyciel Sekcji Prawa Podatkowego w ORA w Warszawie.