Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspiera podatników, a szczególnie przedsiębiorców i szeroko udziela różnego rodzaju ulg. Od początku epidemii, naczelnicy urzędów skarbowych wydali już ok. 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg w spłacie należności podatkowych na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł. Wnioski uzasadnione sytuacją związaną z COVID-19 rozpatrywane są w pierwszej kolejności – informuje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Podatnicy mogą zwrócić się do KAS o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zaległości podatkowej, a nawet o umorzenie zaległości podatkowej. Mogą również skorzystać z notyfikowanego programu pomocowego COVID-19, w ramach którego nie ma limitów pomocy publicznej, w przypadku spełnienia warunków ustawowych.

Zobacz również: Elektroniczny czynny żal pełen wątpliwości >>