Deficyt budżetu państwa po kwietniu 2011 r. wyniósł 21 mld 585 mln 542 tys. zł wobec szacowanych w połowie maja 21 mld 615,4 mln zł - wynika z opublikowanego w środę przez Ministerstwo Finansów tzw. sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu.

Deficyt po czterech miesiącach stanowił 53,7 proc. z zakładanego w ustawie budżetowej na 2011 r. deficytu w wysokości 40 mld 200 mln zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem dochody po kwietniu wyniosły 87 mld 531 mln 896 mln zł, a wydatki 109 mld 117 mln 438 mln zł.

Ze sprawozdania wynika, że z podatków budżet uzyskał 80 mld 777 mln 166 tys. zł, w tym z podatków pośrednich 59 mld 803 mln 578 tys. zł. VAT przyniósł dochody w wysokości 59 mld 803 mln 578 tys., a akcyza 17 mld 89 mln 490 tys. zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dały 9 mld 331 mln 892 tys. zł, a z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 11 mld 641 mln 676 tys.

W harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa na 2011 r. zapisano, że deficyt po kwietniu miał wynieść 24 mld 936 mln 371 mln zł (62 proc. z przewidzianego w budżecie całorocznego deficytu), w tym czasie dochody - 86 mld 399 mln zł, a wydatki 111 mld 335 mln zł.

Z kolei po maju maju deficyt państwa powinien wynieść 29 mld 600 mln zł, co stanowi 73,6 proc. deficytu dopuszczonego na 2011 r.

Harmonogram przewiduje, że po czerwcu deficyt wyniesie 32 mld 105 mln zł (79,9 proc. planu), na koniec lipca 35 mld 186 mln zł (87,5 proc. planu), w sierpniu wyniesie 36 mld 152 mln zł (89,9 proc.).

Trzeci kwartał ma zakończyć się deficytem w wysokości 37 mld 731 mln zł (93,9 proc.); w październiku deficyt wzrośnie do 38 mld 878 mln zł (96,7 proc.), ale w listopadzie spadnie do 38 mld 230 mln zł (95,1 proc.). Rok 2011 ma zamknąć się deficytem nie wyższym niż 40 mld 200 mln zł. (PAP)