Zgodnie z projektem harmonogramu dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 roku deficyt po kwietniu miał wynieść 15 mld 791,1 mln zł, czyli 34,3 proc. planu.

Jak wynika z komunikatu resortu finansów wydatki państwa po kwietniu wyniosły 112 mld 770,8 mln zł, czyli 32,9 proc. kwoty 343 mld 277,8 mln zł planowanej na 2015 r. Z kolei dochody budżetu państwa wyniosły 96 mld 070,4 mln zł, czyli 32,3 proc. planu rocznego wynoszącego 297 mld 197,8 mln zł.

Resort finansów poinformował także, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego skarbu państwa, w kwietniu 2015 r. dokonano płatności w walutach obcych: równowartość 19,8 mln euro (79,8 mln zł) w przypadku kapitału oraz 302,9 mln euro (1 mld 217,4 mln zł) w przypadku odsetek.

Stan środków walutowych w dyspozycji ministra finansów na koniec kwietnia 2015 r. wyniósł łącznie 11 mld 538,3 mln euro, czyli 46 mld 542,2 mln zł - podał resort. (PAP)

krm/ drag/