Portugalski fiskus powiększy do grudnia br. liczbę etatowych kontrolerów ze 1700 do 3000. Dodatkowe...
Zatyka Marcin
30.10.2013
W przypadku nabycia towarów, do którego stosuje się tzw. odwrotne obciążenie w VAT, kwota podatku...
Karol Różycki
30.10.2013
Podatkiem CIT nie zostaną objęte spółki komandytowe, a jedynie komandytowo-akcyjne - to główne...
Strzępka Krzysztof
30.10.2013
Aby założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP), trzeba osobiście odebrać w Narodowym...
Jolanta Mazur
30.10.2013
Umorzone w 2012 r. zaległości podatkowe, po wydaniu przez organ podatkowy w 2013 r. decyzji...
Magdalena Grotkiewicz
30.10.2013
Opis zdarzenia przyszłego musi być równoważny opisowi zdarzenia, które miało już miejsce w...
Michał Malinowski
30.10.2013
W tym i przyszłym roku z Unii Europejskiej mamy dostać w sumie ponad 160 mld zł, a nasza składka do...
Podsiedzik Tomasz
30.10.2013
W środę w MAC odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej...
Karnacewicz Stanisław
29.10.2013
Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 24-25 października Komisja przedstawiła materiał na...
Katarzyna Bogucka
29.10.2013
27 listopada 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Kongresowym Fundacji Nowe Horyzonty przy ul....
Michał Malinowski
29.10.2013
Fontanna jest budowlą i może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeżeli jest ona w...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
29.10.2013
1,95 mld zł, a nie 2,7 mld zł, będzie przeznaczone na program budowy dróg lokalnych, tzw....
PAP
29.10.2013
Przygotowany przez resort gospodarki projekt ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności...
Katarzyna Bogucka
29.10.2013
Ocena prawna wyrażona przez ministra finansów w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie...
Michał Malinowski
29.10.2013
W środę 30 października wchodzi w życie rozporządzenie ustanawiające unijny kodeks celny (UKC)....
Karol Piech
29.10.2013
Podwyższony z 10 do 23 proc. VAT od usług gastronomicznych przyniósł portugalskiemu budżetowi w...
PAP
29.10.2013
Prokuratura antykorupcyjna w Rumunii rozbiła w poniedziałek siatkę składającą się z setki firm...
Matusewicz Kozłowska Joanna
29.10.2013
Ingerencja w OFE to szukanie łatwych, ale tymczasowych rozwiązań. Problemem nie są bowiem otwarte...
Jolanta Mazur
29.10.2013
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o...
PAP
29.10.2013
Dzięki zmianom w OFE znacząco i na stałe spadną koszty obsługi długu, niezależnie od metodologii -...
Dutkowski Filip
28.10.2013
Wydatki budżetu gminy związane z ustanowieniem służebności przesyłu należy ujmować w paragrafie 443...
Magdalena Grotkiewicz
28.10.2013
Zdaniem eksperta Pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego Ministerstwo Finansów konsekwentnie nie...
Jolanta Mazur
28.10.2013
Świadczone przez gminę usługi dzierżawy budynków ośrodka zdrowia na rzecz podmiotu zewnętrznego...
Jolanta Mazur
28.10.2013
Nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, o ile jej świadczenie wpisuje się w...
Katarzyna Bogucka
28.10.2013
22 października Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB)...
Przemysław Czajor
28.10.2013
Powyższe świadczenia mogą być zwolnione z podatku dochodowego, o ile pomiędzy pracownikiem a...
Adam Bartosiewicz
28.10.2013
Renta planistyczna, czyli opłata od wzrostu wartości nieruchomości, nie jest kosztem podatkowym -...
Delert Elżbieta
28.10.2013
Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego nowy wzór wniosku dla...
Jolanta Mazur
28.10.2013
MF chce, by właściciele gospodarstw, których przychód nie przekracza 100 tys. zł rocznie, płacili...
Musiał Marcin
28.10.2013
Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób...
Katarzyna Bogucka
28.10.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski