Po tym jak Komitet do Spraw Europejskich zajmie się na posiedzeniu 17 lipca tego roku nowelizacją...
Godusławski Bartłomiej
12.07.2013
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przedstawił opinię na temat Planu działania zakładającego...
Katarzyna Bogucka
12.07.2013
Posłowie Ruchu Palikota złożyli w czwartek wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian...
Musiał Marcin
12.07.2013
Pobieranie przez gminę opłat za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie stanowi czynność...
Jolanta Mazur
12.07.2013
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w czwartek za przyjęciem przez Sejm...
Białkowski Rafał
12.07.2013
Wielu właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw spędza sen z oczu brak aktywności na portalach...
Joanna Polańska-Solarz
12.07.2013
Doradca podatkowy
Komisja finansów publicznych zajmie się projektem ustawy o wzajemnej pomocy - w ramach UE - przy...
Musiał Marcin
12.07.2013
Minister finansów nie planuje podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie możliwości...
Katarzyna Bogucka
12.07.2013
Produkt finalny pozostaje nadal strefowy, mimo że w części składa się z surowców wyprodukowanych...
Michał Malinowski
12.07.2013
Wpływy do budżetu województwa pomorskiego w 2013 są mniejsze niż zaplanowano. Mniej niż założono...
Leszczyńska Bożena
12.07.2013
Wprowadzenie systemu informatycznego, który umożliwi urzędom skarbowym przygotowanie w wersji...
Jolanta Mazur
11.07.2013
Jeżeli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to sprzedaż niezabudowanej działki...
Delert Elżbieta
11.07.2013
Sejm na pierwszym posiedzeniu po wakacjach może zająć się nowelizacją budżetu na 2013 r. -...
PAP
11.07.2013
8 lipca 2013 r. ambasador RP w Kuala Lumpur Adam Jelonek podpisał w imieniu Rządu RP Umowę w...
Michał Malinowski
11.07.2013
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych osiągający przychody z działów specjalnych zapłacą...
Jolanta Mazur
11.07.2013
Dotychczasowe, tegoroczne wpływy do budżetu województwa warmińsko-mazurskiego z podatków CIT i PIT...
Libudzka Agnieszka
11.07.2013
Dobrowolnie ewidencjonując świadczenie usług wymiany walut za pomocą kasy rejestrującej powinniście...
Tomasz Krywan
11.07.2013
Każdy doradca podatkowy może znaleźć się na liście kancelarii w serwisie internetowym KIDP....
Joanna Polańska-Solarz
11.07.2013
Doradca podatkowy
Minister Finansów ma udostępnić Związkowi Dealerów Samochodowych treść wniosku skierowanego do...
Kuta Justyna
11.07.2013
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w środę, że dealerzy mogą odliczać pełną kwotę podatku VAT...
Delert Elżbieta
11.07.2013
Posłowie nie zgłosili w środę poprawek podczas drugiego czytania projektu noweli Ordynacji...
Musiał Marcin
11.07.2013
W harmonogramie drugiego dnia posiedzenia Sejmu znalazło się pierwsze czytanie dwóch projektów...
Jolanta Mazur
11.07.2013
Względów technicznych nie można utożsamiać wyłącznie z takimi wadami, które mają charakter...
Michał Malinowski
11.07.2013
Wczoraj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28...
Katarzyna Bogucka
10.07.2013
W przypadku zbycia nieruchomości na stwierdzenie czy dana transakcja jest dokonywana w ramach...
Michał Malinowski
10.07.2013
Funkcjonariusz celny nie będzie musiał być obecny podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich,...
Michał Malinowski
10.07.2013
Ruch Palikota apeluje do ministra finansów Jacka Rostowskiego o zmianę projektu założeń ordynacji...
Łakomski Grzegorz
10.07.2013
Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym, który przewiduje objęcie nim m.in. gazu...
Musiał Marcin
10.07.2013
Magazynowanie, obejmujące przyjmowanie towarów do magazynu, ich umieszczanie na odpowiednich...
Rafał Bujalski
10.07.2013
Belgijscy browarnicy przygotowują skargę do Komisji Europejskiej, oburzeni na francuski rząd, który...
Osiński Łukasz
10.07.2013