W II kwartale 2013 r. deficyt sektora finansów publicznych liczony według unijnej metodologii...
Musiał Marcin
04.11.2013
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków,...
Musiał Marcin
04.11.2013
Meksykański Kongres poparł w czwartek postulowaną przez rząd reformę podatków i choć złagodził...
Zabłocki Michał
04.11.2013
Koszty związane z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie nieruchomości nie stanowią kosztów...
Michał Malinowski
04.11.2013
Kupowane obecnie kasy fiskalne powinny umożliwiać wpisywanie na żądanie nabywcy jego numeru NIP....
Paweł Ziółkowski
04.11.2013
W styczniu do parlamentu ma trafić projekt ustawy o odpisie podatkowym, która zmieni zasady...
Jolanta Mazur
04.11.2013
W opublikowanym przez Bank Światowy rankingu Doing Business 2014 Polska zajęła 113. miejsce w...
Katarzyna Bogucka
04.11.2013
Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) opublikowała 23 października wstępne wersje...
Przemysław Czajor
04.11.2013
Brytyjski rząd rozważa wprowadzenie podatku od zysków kapitałowych dla cudzoziemców inwestujących w...
Dmitrewski Stanisław
01.11.2013
Jednym z ustawowych zadań samorządu doradców podatkowych jest opiniowanie projektów ustaw i...
Joanna Polańska-Solarz
01.11.2013
Doradca podatkowy
Na koniec października br. Ministerstwo Finansów posiada rezerwy w złotych i walutach obcych warte...
Musiał Marcin
01.11.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do ministra finansów z wystąpieniem w sprawie zasad...
Jolanta Mazur
31.10.2013
Inflacja w strefie euro wyniosła w październiku 2013 r., w ujęciu rdr 0,7 proc. - podał w...
PAP
31.10.2013
Do Sejmu wpłynęły projekty ustaw o ratyfikacji dwóch podpisanych przez Polskę umów o wymianie...
Jolanta Mazur
31.10.2013
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w środę osiemnaście decyzji izb skarbowych wymierzających...
Delert Elżbieta
31.10.2013
Pozycja przy stole lub biurku, czy odległość od rozmówcy to przykłady niewerbalnych komunikatów w...
Joanna Polańska-Solarz
31.10.2013
Doradca podatkowy
Do końca roku będzie można skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, która pozwala na niezapłacenie...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
31.10.2013
Od 1 października 2013 r. obowiązują przepisy przeciwdziałające nadużyciom w VAT w obszarze obrotu...
Tomasz Krywan
31.10.2013
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt zakłada...
Katarzyna Bogucka
31.10.2013
Od 3 października właściciele sklepów, których interesuje rozszerzony dostęp do usługi oferowanej...
Michał Malinowski
31.10.2013
Możemy zaproponować, aby odpis podatkowy na kościoły i związki wyznaniowe obowiązywał od 1 stycznia...
PAP
31.10.2013
Fakt, że urządzenie obecnie objęte jest procesem reklamacyjnym, nie ma znaczenia dla konieczności...
Edyta Zaniewicz
31.10.2013
Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do kasy państwa 250 mln zł, z czego 200 mln zł - to wpłaty...
Wysoczańska Anna
31.10.2013
Garderoba używana sprzedawana na wagę musi mieć inne oznaczenie na paragonach fiskalnych, niż...
Jolanta Mazur
31.10.2013
Zgodnie z opublikowanym we wtorek komunikatem Prezesa GUS, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona...
Katarzyna Bogucka
30.10.2013
Państwa UE zatwierdziły w środę zwiększenie unijnego budżetu na 2013 rok o 3,9 mld euro na...
Widzyk Anna
30.10.2013
Premier Francji Jean-Marc Ayrault ogłosił we wtorek zawieszenie planowanego podatku ekologicznego...
Dmitrewski Stanisław
30.10.2013
Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) opublikowała 25 października...
Przemysław Czajor
30.10.2013
Od 1 listopada akcyzą zostanie objęty gaz ziemny do celów opałowych. Jednocześnie wprowadzono...
Katarzyna Bogucka
30.10.2013
Portugalski fiskus powiększy do grudnia br. liczbę etatowych kontrolerów ze 1700 do 3000. Dodatkowe...
Zatyka Marcin
30.10.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski