W budżecie na 2012 rok założono wpływy z VAT na poziomie 126.414,5 mln zł.

map/ asa/ je/