Taka robocza propozycja została uzgodniona przez ministra Michała Boniego i kardynała Kazimierza Nycza w czasie spotkania w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Fundusz Kościelny ma zostać zastąpiony odpisem podatkowym obywateli w wysokości 0,5 proc. O przekazaniu odpisu na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy obywatele mogliby decydować już w 2014 r. – w rozliczeniu PIT za rok 2013.

21 lutego 2013 roku Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, spotkał się z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych.

Szef MAC przedstawił uczestnikom spotkania propozycję, która została wcześniej zaprezentowana na zespołach konkordatowych kościelnym i rządowym.

Nowe rozwiązanie stwarzałoby możliwość przekazywania na rzecz wybranego Kościoła lub innego związku wyznaniowego kwoty w wysokości 0,5% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego albo z korekty składanego zeznania. Wprowadzenie odpisu planuje się od 1 stycznia 2014 roku.

Zakłada się również, że w latach 2014-2016 państwo wyrówna Kościołom i innym związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu, a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na Fundusz Kościelny w roku 2013, waloryzowaną o wskaźnik inflacji w kolejnych latach, jeśli nie uwzględniłyby one zakładanych dotychczasowych wysokości przekazywanych środków. Rozwiązania te mają być oparte na regulacjach dotyczących instytucji odpisu jednego procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Minister Michał Boni zapowiedział prowadzenie dalszych rozmów, w tym spotkania bilateralne z przedstawicielami poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych, w celu wypracowania szczegółów porozumienia.