Polska wcześniej nie miała z Gibraltarem umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Gibraltar znajduje się na liście rajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Zawarcie umowy stało się możliwe z uwagi na całkowitą zmianę podejścia administracji Gibraltaru do kwestii wymiany informacji podatkowych. Transparentna polityka w zakresie wymiany informacji spowoduje zmianę statusu Gibraltaru, tj. wykreślenie ego terytorium z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe.

Umowa została przygotowana w oparciu o modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a w przypadku Gibraltaru wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę. Umowa po ratyfikacji stanie się częścią funkcjonujących już w Polsce mechanizmów wymiany informacji podatkowych; po jej wejściu w życie rozszerzeniu ulegnie zakres terytorialny jurysdykcji, z którymi Polska prowadzi efektywną wymianę tych informacji.