Program "Dobry klimat dla rodziny" to 44 rekomendacje, a wśród nich wzmocnienie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci.

Proponowane zmiany to:

- ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie dziecka,

- wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin, ustanawiającej powszechne zniżki w opłatach za usługi publiczne dla rodzin wielodzietnych,

- wprowadzenie zasady, że przy uchwaleniu ustaw czy zmienianiu już istniejących przepisów trzeba policzyć, w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na materialną sytuację rodzin wychowujących dzieci.

Prezydent zapowiedział konsultację programu z rządem.

Czytaj także:

Nie wszyscy uprawnieni wykorzystują pełną ulgę na dzieci