Prawdopodobnie renegocjowane będą zasady opodatkowania wynagrodzeń dyrektorskich. Wprowadzona może zostać również klauzula nieruchomościowa pozwalające na opodatkowanie w Polsce dochodów z tytułu zbycia udziałów lub akcji w spółce, której wartość pochodzi w większości z majątku nieruchomego położonego w Polsce i klauzula ograniczająca tworzenie sztucznych struktur, tj. takich, których jedynym celem jest uzyskanie korzyści podatkowych.

Więcej na ten temat w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” >>>