Paragonów fiskalnych się nie koryguje - mają one bowiem treść ostateczną i nie podlegają zmianie. W...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
22.11.2013
Żona nie może żądać odtajnienia informacji podatkowych dotyczących jej męża - wynika z czwartkowego...
Kuta Justyna
22.11.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Prezydenta RP z prośbą o rozważenie możliwości...
Jolanta Mazur
22.11.2013
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 października 2013 r. stwierdził, że dokonując wykładni...
Jolanta Mazur
22.11.2013
Odpowiedzialność płatnika jest wyłączona w przypadku niepobrania podatku z winy podatnika....
Katarzyna Bogucka
22.11.2013
Senacka komisja finansów nie wniosła w czwartek poprawek do noweli ustawy o finansach publicznych....
Białkowski Rafał
22.11.2013
Od 21 listopada obowiązuje szerszy katalog przesłanek, od zaistnienia których uzależnione jest...
Michał Malinowski
22.11.2013
Jedną z form promocji działalności gospodarczej jest nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z...
Joanna Polańska-Solarz
22.11.2013
Doradca podatkowy
NBP szacuje łączną skalę zacieśnienia fiskalnego w 2014 roku, mierzoną przy użyciu pierwotnego...
PAP
22.11.2013
Założenia makroekonomiczne na podstawie których przygotowano projekt budżetu na 2014 r. należy...
Białkowski Rafał
22.11.2013
13 listopada Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) opublikowała...
Przemysław Czajor
21.11.2013
Senacka komisja finansów nie zgłosiła poprawek do nowelizacji ustawy o VAT, która przewiduje...
PAP
21.11.2013
Połączone sejmowe komisje finansów i rolnictwa odrzuciły poprawki PiS dotyczące senackiego projektu...
PAP
21.11.2013
Niektóre formy podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych będą rejestrowane przez samorząd z...
Joanna Polańska-Solarz
21.11.2013
Doradca podatkowy
Rezygnacja z pozycji przeznaczonych do podawania przez podatnika danych adresowych i z treści...
Michał Malinowski
21.11.2013
Rynki będą uważnie obserwować nowego ministra finansów Mateusza Szczurka, ponieważ Polska podlega...
Świdlicki Andrzej
21.11.2013
Odpowiednia komunikacja z rynkiem i budowanie jasnej strategii finansowej kraju to najważniejsze...
Jolanta Mazur
21.11.2013
Zgodnie z oświadczenie rządu, opublikowany 20 listopada br. protokół zmieniający umowę z Islandią w...
Jolanta Mazur
21.11.2013
Dzisiaj tj. 21 listopada wchodzą w życie przepisy ustawy z 11 października 2013 r. o wzajemnej...
Katarzyna Bogucka
21.11.2013
Rachunek do zaliczki może być wystawiony z kosztami autorskimi. Również po każdym okresie...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
21.11.2013
Zapoznanie z nowymi przepisami podatkowymi i uświadomienie ich wpływu na codzienne funkcjonowanie...
Jolanta Mazur
21.11.2013
W środę Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu senacki projekt , który przywraca ulgę podatkową dla osób...
Jolanta Mazur
21.11.2013
Resort gospodarki w projekcie ustawy deregulacyjnej przewidział zwolnienie z podatku dochodowego...
Jolanta Mazur
21.11.2013
Realizowane przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR) obligatoryjne szkolenia zawodowe oraz...
Michał Malinowski
21.11.2013
Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek o nominacji...
PAP
21.11.2013
Rekomendowałem premierowi Donaldowi Tuskowi kandydaturę Mateusza Szczurka na stanowisko ministra...
PAP
21.11.2013
Nowo mianowany minister finansów Mateusz Szczurek, który zastąpi Jacka Rostowskiego będzie...
Świdlicki Andrzej
21.11.2013
Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) opublikowała 13 listopada raport...
Przemysław Czajor
20.11.2013
Archidiecezja Gdańska musi zwrócić niemal 6,7 mln zł odsetek wypłaconych sześć lat temu przez Urząd...
PAP
20.11.2013
Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w...
Katarzyna Bogucka
20.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski