"(...) W zależności od możliwości wystąpienia warunków określony w modelach, dochody budżetowe w latach 2015-2029 z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie gazu ziemnego oraz ropy naftowej oraz specjalnego podatku węglowodorowego mogą oscylować w granicach między 17,6 mld zł a 20,8 mld zł" - napisano w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

"Należy również dodać, że w początkowym okresie obowiązywania ustawy w latach 2015-2017 (włącznie), szacowane średnioroczne dochody budżetowe (...) będą się kształtowały na poziomie od 202 mln zł do 233 mln zł" - dodano.

W ubiegłym tygodniu wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował PAP, że jego resort liczy, iż projekt ustawy o opodatkowaniu wydobycia węglowodorów trafi do Sejmu do końca czerwca.

Zgodnie z przyjętymi w październiku przez rząd założeniami do ustawy, planowane obciążenia z tytułu wszystkich podatków i opłat pobieranych od spółek branży wydobywczej wyniosą ok. 40 proc. ich zysków brutto.

Założenia przewidują wprowadzenie podatku od wartości wydobytego surowca: 5 proc. dla gazu i 10 proc. dla ropy naftowej. Zaplanowano również specjalny podatek węglowodorowy w wysokości 25 proc. od nadwyżki przychodów nad wydatkami. Zyski z podatków i opłat zasilą budżety państwa i samorządów terytorialnych.

bg/ asa/ pad/