Ministerstwo Finansów poinformowało, iż w ramach koncepcji uelastyczniania odpraw celnych Służba...
Katarzyna Bogucka
18.12.2013
Od 2014 r. podatnicy będą mieli możliwość wystawienia faktury na 30 dni przed transakcją. Zmiana,...
Jolanta Mazur
18.12.2013
Po 1 stycznia będzie można kupić samochód firmowy z pełnym odliczeniem podatku VAT. Potem, jeśli...
Jolanta Mazur
18.12.2013
9 grudnia Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB)...
Przemysław Czajor
18.12.2013
Resort finansów zakończył konsultacje w sprawie regulacji rynku pożyczek. Najważniejsze zmiany w...
Jolanta Mazur
18.12.2013
Ministerstwo Finansów nadal uznaje samorządowe jednostki budżetowe za odrębnych podatników VAT -...
Jędrzejewska Katarzyna
18.12.2013
W 2017 r. ma się w Polsce zakończyć wdrażanie programu e-Podatki. Założenia programu i korzyści...
Durasik Marcin
18.12.2013
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnie w środę, jak wysoki podatek ma płacić właściciel...
Szypulska Joanna
18.12.2013
PR może służyć różnym celom bogactwo narzędzi jakie oferuje sprawia, że może być stosowany zarówno...
Joanna Polańska-Solarz
18.12.2013
Doradca podatkowy
Od 19 września obowiązuje nowa duńska ustawa L921 dotycząca podatku od wynajmu zagranicznej siły...
Katarzyna Bogucka
18.12.2013
50 proc. Polaków uważa, że przyjęcie euro będzie czymś złym. Pozytywny stosunek do euro ma 11 proc....
PAP
18.12.2013
Praca nad nową Ordynacją podatkową to zadanie na lata, nie na miesiące - powiedział we wtorek na...
PAP
17.12.2013
Od 1 stycznia 2014 roku cło eksportowe na ropę w Rosji wyniesie 394,8 dolarów za tonę. Jest to...
Kazimierczak Dorota
17.12.2013
Zbigniew Ziobro zarzucił we wtorek PO, że wbrew deklaracjom politycy tej partii nie chcą...
Tumidalska Marta
17.12.2013
Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła propozycje zmian w zasadach etyki zawodowej, które...
Joanna Polańska-Solarz
17.12.2013
Doradca podatkowy
Rada Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (IAESB) opublikowała 13 grudnia...
Przemysław Czajor
17.12.2013
Polska Izba Turystyki zwróciła się do resortu finansów z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych,...
Jolanta Mazur
17.12.2013
Portugalskie urzędy skarbowe przejęły i sprzedały w tym roku rekordową liczbę samochodów od...
PAP
17.12.2013
Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło kolejne pytanie o 75-procentowy podatek od nieujawnionych...
PAP
17.12.2013
12 września NSA skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne...
Joanna Mach
17.12.2013
Zwyczaj obdarowywania się upominkami z okazji Świąt Bożego narodzenia dotyczy nie tylko osób...
Jolanta Mazur
17.12.2013
W związku z określeniem nowych wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie...
Jolanta Mazur
17.12.2013
Klienci nieprowadzący działalności gospodarczej uzyskują przychód z innych źródeł, ale z...
Sławomir Liżewski
17.12.2013
Deficyt budżetu państwa po listopadzie wyniósł 38 mld 541,3 mln zł wobec deficytu w wysokości 39...
Musiał Marcin
17.12.2013
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o...
Chinowski Nikodem
17.12.2013
W związku z wprowadzeniem nowego programu pomocowego dla młodych ludzi, który ułatwić ma zakup...
Tomasz Krywan
16.12.2013
Podczas najbliższego posiedzenia Senatu rozpoczną się prace nad ustawami ratyfikującymi umowy o...
Katarzyna Bogucka
16.12.2013
Realizacja kontraktu forward nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Uregulowanie zobowiązań...
Dominik Klemens
16.12.2013
Zdarzenia gospodarcze w zakresie, w jakim są udokumentowane pierwotną fakturą, należy zaksięgować w...
Piotr Żak
16.12.2013
Polscy golfiści apelują o zwolnienie pól golfowych z podatków nieruchomości. W innych krajach są...
Jolanta Mazur
16.12.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski