Nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadziła uproszczone zasady urządzania i organizowania loterii fantowych, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej o której mowa w art. 70 ustawy - tzw. małych loterii fantowych. Kwota bazowa dla danego roku jest ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Obecnie wynosi ona 3665,68 zł.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na organizację takich loterii, wystarczającym jest, że osoby je organizujące dokonają zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu celnego. Wymóg dotyczący składania gwarancji wypłacalności nagród został zastąpiony obowiązkiem złożenia zeznania wypłacalności nagród.

Minister finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 13992/13, wyjaśnił, że obowiązujące regulacje są stale monitorowane i podlegają analizie pod kątem wprowadzenia dalszych ułatwień. Aczkolwiek zaznaczył, że konieczne jest spełnienie formalności związanych z organizacją tzw. małych loterii fantowych z uwagi na charakter gry. Tak jak w przypadku innych gier hazardowych konieczna jest ochrona interesów uczestników oraz przeciwdziałanie ewentualnym nadużyciom.

Z danych statystycznych wynika, że od 14 lipca 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie zmian do ustawy o grach hazardowych, do 31 grudnia 2011 r. dokonano 79 zgłoszeń urządzania małych loterii fantowych, zaś w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 grudnia 2012 r. dokonano 1154 zgłoszeń urządzania małych loterii fantowych.