Nie wiadomo, jak szczegółowy ma być zawarty na paragonie opis sprzedawanego produktu. Ponadto producenci i dystrybutorzy kas przyznają że wiele dotychczas stosowanych kas nie spełnia i ze względów technicznych nie jest w stanie spełnić wymogów dotyczących opisu produktów. Problemem będzie także nowo wprowadzony obowiązek umieszczanie na paragonie na żądanie nabywcy jego NIP-u, gdyż na rynku brak jest urządzeń, które umożliwiałyby wypełnienie tego obowiązku.

Więcej w Gazecie Prawnej