Resort finansów zlecił kontrolę funkcjonowanie systemu sprzedaży podręczników szkolnych. W wielu...
Jolanta Mazur
22.08.2013
Senatorowie PO chcą wprowadzić zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
Jolanta Mazur
22.08.2013
Wpis w dzienniku budowy kierownika robót o zakończeniu budowy jest początkową datą, z którą można...
Michał Wojtas
22.08.2013
Intencją planowanej nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim nie jest wprowadzenie możliwości...
PAP
22.08.2013
Ani Skarb Państwa, ani jednostka samorządu terytorialnego nie jest ograniczona w możliwości...
Michał Malinowski
22.08.2013
Co do zasady, otrzymanie zadośćuczynienia stanowi rekompensatę finansową dla strony dotkniętej...
Karol Różycki
22.08.2013
Urzędy skarbowe we Włoszech, począwszy od poniedziałku, posiadają dostęp do danych kont bankowych...
Jolanta Mazur
22.08.2013
Dochody podatkowe w tym roku wyniosą 239 mld 150,24 mln zł wobec pierwotnego planu 266 mld 982 mln...
Godusławski Bartłomiej
22.08.2013
Wczoraj, tj 20 sierpnia została ogłoszona nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która ma...
Michał Malinowski
21.08.2013
Możliwości pomniejszenia przez spadkobierców przychodów ze zbycia odziedziczonych papierów...
Jolanta Mazur
21.08.2013
Portugalskie urzędy skarbowe sprzedają codziennie średnio 70 domów osób zalegających z zapłatą...
PAP
21.08.2013
Minister Rostowski nie złożył żadnej dymisji! Plotki czy nagonka? napisał na Twitterze we wtorek...
PAP
21.08.2013
Powolne i systematyczne odbijanie się polskiej gospodarki staje się faktem, ale nie będziemy...
Strzępka Krzysztof
21.08.2013
Dochody budżetu państwa w okresie I-VII 2013 r. wyniosły 158,5 mld zł, co stanowiło 53,0 proc....
Jolanta Mazur
21.08.2013
Założenia do budżetu na 2014 r. mogą się zmienić, ale nie będą to duże zmiany - poinformował we...
Wysoczańska Anna
21.08.2013
Firma wynajmująca samochód może wrzucić w koszty podatkowe całą opłatę za najem orzekł we wtorek...
PAP
21.08.2013
Oczywistym jest, iż w przypadku dokonania nadpłaty podatku VAT, przedsiębiorcy zależy na jak...
Jolanta Mazur
21.08.2013
Na to zaskakujące pytanie wielu właścicieli kancelarii doradztwa podatkowego może odpowiedzieć...
Joanna Polańska-Solarz
21.08.2013
Doradca podatkowy
Kupujący powinien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych jedynie w sytuacji gdy sprzedający...
Krzysztof Kamiński
21.08.2013
Projekt nowelizacji budżetu państwa na 2013 rok zakłada, że dochody z dywidend wyniosą 6,92 mld zł...
PAP
21.08.2013
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński ocenił we wtorek, że nowelizacja budżetu na...
Kalińska Agata
21.08.2013
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła, prowadzone od października 2012 r. z zawiadomienia...
PAP
20.08.2013
W ciągu ostatnich 13 lat rząd trzykrotnie dokonywał nowelizacji budżetu - w 2001 r. zrobił to...
Białkowski Rafał
20.08.2013
Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji budżetu państwa na 2013 rok,...
PAP
20.08.2013
Sąd Najwyższy zajmie się przepisem Kodeksu karnego skarbowego przewidującego karalność uporczywego...
Monika Sewastianowicz
20.08.2013
Dziś weszła w życie opublikowana wczoraj nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która zawiesza...
Michał Malinowski
20.08.2013
Wydatki na uiszczenie odsetek od kwoty dofinansowania zwróconej w związku z brakiem podpisanej...
Jolanta Mazur
20.08.2013
Od wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., sygn. SK 18/09, minął już miesiąc...
Jolanta Mazur
20.08.2013
Zakład komunalny podlega podatkowi od nieruchomości. Rada gminy może zwolnić zakład z podatku, ale...
Paweł Ziółkowski
20.08.2013
Straty dla budżetu państwa spowodowane rozrostem szarej strefy w sektorze paliwowym, zmobilizowały...
Jolanta Mazur
20.08.2013