Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
RPP musi utrzymywać wyższe stopy procentowe ze względu na tendencję deprecjacyjną kursu złotego i...
PAP
18.08.2014
Przez trzy tygodnie mieszkańcy Suwałk (Podlaskie) mogą składać propozycje projektów do budżetu...
PAP
18.08.2014
Jeśli z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzi renta,...
Karol Różycki
18.08.2014
Rozdzielenie usług telekomunikacyjnych od świadczonych drogą elektroniczną będzie oznaczało, że te...
Jolanta Mazur
18.08.2014
Nie ma potrzeby ustalania bilansu otwarcia nowej spółki z o.o., gdyż przed powstaniem spółki nie...
Łukasz Zarzycki
18.08.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania jest konieczna, by powstrzymać falę patologii obchodzenia...
PAP
18.08.2014
Utworzenie elektronicznego rejestru dłużników, którzy zalegają z zapłatą należności...
PAP
18.08.2014
Po raz pierwszy mieszkańcy Kutna zdecydują, na co chcą wydać 1 mln zł z budżetu obywatelskiego. W...
PAP
18.08.2014
Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje możliwość występowania z wnioskiem o wydanie...
Jolanta Mazur
16.08.2014
Wykonanie tatuażu niewątpliwie może być przedmiotem umowy o dzieło. Możliwe jest też zawarcie umowy...
Paweł Ziółkowski
14.08.2014
Spadek w lipcu cen dóbr i usług konsumpcyjnych o 0,2 proc. w ujęciu rocznym i o tyle samo w ujęciu...
Jolanta Mazur
14.08.2014
W przypadku niektórych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych znanych...
Joanna Polańska-Solarz
14.08.2014
Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski