Spadek w lipcu cen dóbr i usług konsumpcyjnych o 0,2 proc. w ujęciu rocznym i o tyle samo w ujęciu...
Jolanta Mazur
14.08.2014
W przypadku niektórych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych znanych...
Joanna Polańska-Solarz
14.08.2014
Doradca podatkowy

Strategia niedoceniana

Doradca podatkowy
Połowa polskich przedsiębiorstw z sektora MSP ma sformułowaną strategię marketingową, z czego u...
Joanna Polańska-Solarz
14.08.2014
Doradca podatkowy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce umożliwić policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i...
Jolanta Mazur
14.08.2014
W 106 na 148 postępowań kontrolnych przeprowadzonych w pierwszej połowie 2014 r. w podmiotach...
Jolanta Mazur
14.08.2014
Wydatki na integrację, w której uczestniczą niezależni handlowcy, należy uznać za koszt...
Michał Malinowski
14.08.2014
Resort finansów proponuje drastyczną podwyżkę odsetek od zaległości podatkowych. Rada Podatkowa...
Jolanta Mazur
14.08.2014
Moment powstania obowiązku podatkowego dla podmiotu prowadzącego usługi polegające na udzielaniu...
Inny
14.08.2014
Dziewięć inwestycji i remontów zostanie zrealizowanych w 2015 roku w Gliwicach z budżetu...
PAP
14.08.2014
Na wrześniowym posiedzeniu decyzyjnym RPP powinna przeanalizować kwestię obniżki stóp procentowych...
PAP
14.08.2014
Budowa małego wyciągu narciarskiego, toru saneczkowego, ścianki wspinaczkowej, remonty i budowy...
PAP
14.08.2014
Ponad 1200 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy zatrzymali mazowieccy funkcjonariusze...
Jolanta Mazur
13.08.2014
Abonament nie zwiększa wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, analogicznie jak...
Dorota Mikulska
13.08.2014
Jak wynika z obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w...
Katarzyna Bogucka
13.08.2014
Jeżeli samochód będzie przekazany osobie współpracującej do wykorzystania wyłącznie na potrzeby...
Radosław Kowalski
13.08.2014
Eksperci Konfederacji Lewiatan postulują krótsze niż przewidywane przez resort finansów zwolnienie...
Jolanta Mazur
13.08.2014
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o. o. rodzi obowiązek zapłaty PCC. Tak...
Michał Malinowski
13.08.2014
Ministerstwo Finansów chce wprowadzić klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Podatnik będzie...
Inny
13.08.2014
Koszty podróży samochodem służbowym poniesione przed podatnika w związku z obowiązkiem stawienia...
Michał Malinowski
13.08.2014
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji umowy o wymianie informacji w sprawach...
PAP
13.08.2014
Zarząd woj. mazowieckiego zgodził się na zaciągnięcie z budżetu państwa pożyczki na spłatę...
PAP
13.08.2014
Dwie spółki cywilne o identycznym stanie osobowym mogą być odrębnymi podatnikami VAT i prowadzić...
Tomasz Krywan
12.08.2014
Ministerstwo Finansów chce poprawić ściągalność należności publicznoprawnych. Pomóc w tym ma...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
Wprowadzenie regulacji nakładającej obowiązek osobistego stawiennictwa tylko do obrębu gminy lub...
Katarzyna Bogucka
12.08.2014
Pracodawcy RP popierają zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy...
Jolanta Mazur
12.08.2014
Efektem finalnym zmian w Ordynacji podatkowej powinno być stworzenie regulacji gwarantujących...
Jolanta Mazur
12.08.2014
Jeżeli faktura nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji dokonanej między podmiotami, to...
Michał Malinowski
12.08.2014
Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych żonie przez męża, przy nabyciu których mężowi...
Michał Malinowski
12.08.2014
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji umowy o wymianie informacji...
PAP
12.08.2014
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o...
PAP
12.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski