W październiku 2009 r. IAESB rozpoczęła projekt aktualizacji wszystkich ośmiu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w celu zapewnienia ich spójności z opublikowanymi w 2009 r. Założeniami koncepcyjnymi Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych dla zawodowych księgowych. W 2012 r. została opublikowana propozycja zmiany standardu MSE 8 Wymogi dotyczące kompetencji biegłych rewidentów, który miał mieć rozszerzony zakres, a jego nazwa miała ulec zmianie na Kompetencje zawodowe zaangażowanych partnerów odpowiedzialnych za audyt sprawozdań finansowych.

W rezultacie wielu uwag, jakie otrzymano w odpowiedzi na opublikowaną propozycję IAESB opublikowała 13 grudnia 2013 r. ponowną propozycję (zaktualizowaną) standardu MSE 8. Wraz z projektem zmiany standardu opublikowany został suplement wyjaśniający proponowane zmiany i porównujący nadal obowiązujący MSE 8 z jego nową, proponowaną postacią. Suplement ten został opublikowany wyłącznie dla celów informacyjnych i umożliwia dokładne porównanie zmian, jakie wprowadza proponowana nowa wersja MSE 8.

Zaktualizowany projekt MSE 8 jest dostępny na stronie IFAC pod adresem:

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IES-8%20Explanatory-Memo-and-Re-Exposure-Draft_0.pdf

Uwagi i komentarze dotyczące tej propozycji można zgłaszać do 14 kwietnia 2014 r.