Stosowanie "bezpośredniej dostawy" wiąże się z przedstawieniem towaru w miejscu innym niż urząd celny. W rozporządzeniu ministra finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego (Dz. U. Nr 97, poz. 967) zdefiniowano miejsca uznane i wyznaczone oraz określono zasady ich ustanawiania.

Rozporządzeniem ministra finansów z 29 listopada 2013 r. zmieniono powyższe przepisy, wprowadzając "odformalizowany" sposób uznania miejsca, umożliwiając tym samym szersze korzystanie z instytucji bezpośredniej dostawy.

Wprowadzono nowe rozwiązanie, zgodnie z którym miejsca uznane w pozwoleniu na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu wspólnotowego oraz na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu TIR są uznawane przez organ celny jako miejsca uznane. W tych miejscach towary niewspólnotowe uprzednio objęte procedurą tranzytu mogą zostać przedstawione organom celnym, w celu objęcia procedurą celną lub czasowym składowaniem.