Ministerstwo Finansów chce objąć podatkiem od nieruchomości kable ułożone w kanalizacji.  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. jednak kwestia proponowanego opodatkowania kabli ma zostac rozstrzygnięta przez Zespół Finansów Publicznych KWRiST.

Wprowadzenie opodatkowania kabli będzie mieć negatywne skutki dla utrzymania budowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. W wieloletnich prognozach finansowych, przy szacowaniu kosztów realizacji projektów i utrzymania infrastruktury, ani samorządy wojewódzkie ani przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie brali pod uwagę, że w kolejnych latach może pojawić się dodatkowe obciążenie - uważa ekspert Konfederacji Przemysław Pruszyński.

Projekt ustawy o samorządzie gminnym nie ma wymiaru stricte fiskalnego i nie powinien być rozpatrywany wyłącznie z tej perspektywy. Zgodnie z założeniami do projektu przyjętymi przez Radę Ministrów 11 czerwca 2013 r. zawarte w projekcie zmiany w zakresie definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych mają na celu „wypełnienie zalecenia Trybunału Konstytucyjnego przedstawione w uzasadnieniu do wyroku z 13 września 2011 r. (sygn. akt. P 33/09)". Zatem kwestie wysokości obciążeń podatkowych są poza kompetencją tej ustawy. Jej celem zgodnie z założeniami nie jest zwiększenie bazy podatkowej (rozszerzenie przedmiotów opodatkowania) tylko doprecyzowanie definicji w taki sposób, aby odpowiadała standardom odpowiadającym ustawie podatkowej.

Konfederacja Lewiatan proponuje skierowanie projektu ustawy samorządowej równolegle do Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego, w celu uzupełnienia ostatecznej opinii o niezbędne, szerokie tło przyszłości inwestycji i rozwoju internetu w Polsce.