Do tej pory byli zobowiązani do opłacania składki w wysokości 20 proc. składki podstawowej (w 2013 r. było to 16 zł miesięcznie), a teraz zapłacą tyle samo, co doradcy wykonujący zawód.

Nowe przepisy stanowią, że doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” będzie zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał taki status. W świetle zmienionego Statutu Izby możliwe będzie uzyskanie na swój wniosek statusu „seniora” z chwilą ukończenia 70 lat i złożenia zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania zawodu. Status seniora będzie się wiązał z możliwością korzystania z ulg i zwolnień dla członków Izby posiadających taki status, które wynikają z uchwał Zjazdu oraz uchwał Krajowej Rady.

Nowe reguły dotyczące składek członkowskich weszły w życie 11 stycznia br. z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r. Oznacza to, że do 20 marca należy wpłacać składki za luty br. już na nowych zasadach.