Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco. Zgodnie z nowelizacją w sytuacji, kiedy podatnik wskaże w zeznaniu podatkowym kwotę przekraczającą 1 proc., naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli przekazać 1 proc. z PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego bez wzywania podatnika do jego korekty. Minister finansów będzie mógł upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ do realizacji zadań urzędów skarbowych w zakresie przekazywania 1 proc. z PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Sejm uchwalił ustawę 12 grudnia 2013 r. 10 stycznia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy poprawki o charakterze redakcyjno – uściślającym.

Zobacz także: Sejm uchwalił nowelizację dot. przekazywania 1 proc. podatku >>>