Każdy rolnik, który chce odzyskać część środków wydanych na olej napędowy do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta/burmistrza/prezydenta w wyznaczonym terminie. Ministerstwo Rolnictwa przypomina, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminach:

- od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,

- od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

W 2014 r. limit wynosi 81,70 x ilość ha użytków rolnych.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zobacz też : Stawka zwrotu akcyzy za olej pozostanie bez zmian >>>

Nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy >>>