W przypadku wypłaty trzynastki po ustaniu zatrudnienia kwota zmniejszająca podatek nie powinna być...
Paweł Ziółkowski
25.01.2017
Utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową była samodzielną podstawą do utraty prawa...
Michał Malinowski
25.01.2017
Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rozwoju i finansów projekt ustawy o systemie...
Jolanta Mazur
25.01.2017
Minister rozwoju i finansów określił sposób prowadzenia przez przedsiębiorców okrętowych wykazu...
Jolanta Mazur
25.01.2017
Sejm proceduje projekt ustawy obiegłych rewidentach, która ma pozytywnie wpłynąć na jakość audytów...
Inny
25.01.2017
W związku z wchodzącą w życie 1 marca 2017 r. reformą administracji skarbowej, minister rozwoju i...
Jolanta Mazur
25.01.2017
Rozwój ma przede wszystkim służyć ludziom - przekonywał wicepremier Mateusz Morawiecki po...
Jolanta Mazur
25.01.2017
Minister rozwoju i finansów zaproponował przedłużenie o 3 miesiące terminu na składanie informacji...
Michał Malinowski
24.01.2017
To nie kwalifikacja prawna do danego źródła przychodu decyduje o możliwości zaliczenia wydatku do...
Michał Malinowski
24.01.2017
Nowelizacja ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 roku wprowadza kilka istotnych zmian do systemu...
Jolanta Mazur
24.01.2017
Rozbieżności między przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przepisami ustawy o...
Prawo.pl
24.01.2017
W 2017 r., jeżeli podatnik (pracownik) złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody...
Barbara Tomaszewska
24.01.2017
Wzór pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu...
Jolanta Mazur
24.01.2017
Minister rozwoju i finansów określił wzór oświadczenia o wyborze zryczałtowanego podatku od...
Jolanta Mazur
24.01.2017
Co do zasady, od początku 2017 r. podatnicy CIT, którzy rozpoczęli działalność, oraz ci, którzy...
Redakcja Wolters Kluwer
24.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoPracodawca prowadzi firmę, w której...
Barbara Tomaszewska
23.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka z o.o. ma utworzyć rezerwę...
Dorota Mikulska
23.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoFirma produkuje szafki pomiarowe...
Paweł Ziółkowski
23.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoW spółce jawnej wspólnicy dokonują...
Małgorzata Niedźwiedzka
23.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka świadczy usługi jako podwykonawca...
Tomasz Krywan
23.01.2017
Dla powstania podatkowych różnic kursowych nieodzowne jest, aby z jednej strony dana operacja...
Michał Malinowski
23.01.2017
Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu...
Michał Malinowski
23.01.2017
Środowisko przedsiębiorców niejednoznacznie ocenia dotychczasowe działania rządu. Z jednej strony...
Inny
23.01.2017
Ruszył projekt warsztatów, których celem jest przygotowanie lokalnych liderów szkoleń ze stosowania...
Inny
23.01.2017
Unikanie opodatkowania, przeciwdziałanie temu zjawisku i jego zwalczanie jest od wielu lat...
Jolanta Mazur
23.01.2017
W 2016 roku na polski rynek trafiło zza granicy nieco ponad milion używanych samochodów wynika...
Inny
23.01.2017
Podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie...
Jolanta Mazur
23.01.2017
Wśród przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie ma przepisu wyłączającego możliwość...
Tomasz Krywan
23.01.2017
Przekazanie większej ilości towarów, np. w pudełku stanowiącym swoiste opakowanie zbiorcze, nie ma...
Michał Malinowski
20.01.2017
Dostawa towarów używanych nabytych w ramach procedury VAT marża może skorzystać z procedury VAT...
Marek Jurek
20.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski