Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt zakłada zwolnienie kantorów z obowiązku stosowania kas rejestrujących do końca 2018 r. Grudniowe przepisy nakazywały instalację kas w kantorach od kwietnia br.

Jak tłumaczy resort finansów w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, wprowadzenie powszechnego obowiązku stosowania kas przez kantory było odpowiedzią na sygnały o nadużyciach wśród podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut, a tym samym miało przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego i zmniejszenia szarej strefy.

Ministerstwo Finansów przyznaje, że po przeprowadzeniu analizy zgłaszanych postulatów z branży podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut, uznano, że przewidywany wcześniej czas na wdrożenie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej przez kantory jest niewystarczający. W konsekwencji MF uznało, że lepszym rozwiązaniem będzie zwolnienie kantorów z obowiązkowych kas i wystawiania paragonów do końca 2018 r. Resort zakłada, że wydłużenie zwolnienia pozwoli na ewentualne skorzystanie przez te podmioty z możliwości zastosowania nowego rodzaju kas tzw. kas online, których wdrożenie przewidziane jest w 2019 r. Urządzenia te będą automatycznie łączyły się z serwerami Ministerstwa Finansów i przekazywały dane o sprzedaży.

Aktualnie projekt jest na etapie opiniowania.

Prawo podatkowe przedsiębiorców Karolina TetłakPrawo podatkowe przedsiębiorców >>