Spór o TK wkracza do liceów

Prawnicy z UŁ chcą prowadzić w szkołach debaty dotyczące sporu o TrybunałKonstytucyjny. Pomysł nie wzbudził szczególnego entuzjazmu - informuje Rzeczpospolita.

18.12.2015

Sejm interweniuje ws. polskich szkół na Litwie

Litwa zobowiązuje się zapewnić przedstawicielom mniejszości narodowych, w tym litewskim Polakom, warunki do nauki w szkołach, w których będą pielęgnować swój język, kulturę i tradycję głosi...

18.12.2015

Coraz więcej skarg na nauczycieli

Lawinowo rośnie liczba skarg na nauczycieli. Rodzice coraz częściej domagają się, by wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec pedagogów, które może doprowadzić do zwolnienia - pisze Rzeczpospolita.

17.12.2015

Organizacja sieci współpracy nie musi być trudna

W 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy obligujące do tworzenia i doskonalenia sieci współpracy. W efektywnym wdrażaniu regulacji pomóc może publikacja: Sieci współpracy i samokształcenia.

16.12.2015

WOŚP uczy, jak udzielać pierwszej pomocy

Uczniowie i instruktorzy WOŚPuczyli podróżnych zasad udzielania pierwszej pomocy.To część programu Ratujemy i Uczymy Ratować - informuje Gazeta Wyborcza.

16.12.2015