Analiza wszystkich aspektów działania Klastra Edukacji Zawodowej oraz omówienie tematów związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego w regionie były głównymi tematami spotkania zarządu Klastra działającego  przy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO PARK WISŁOSAN. Podczas spotkania członkowie zarządu ustalili docelową formułę  działania Klastra. Uznano, że najlepszym systemem organizacyjnym będzie konsorcjum partnerów go tworzących. Jego liderem będzie natomiast Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W opinii zarządu przyjęty model działalności będzie najlepszą formą organizacyjną, ponieważ zapewni ona formalną podstawę do działania, a także zagwarantuje niezależność jego partnerom.

Strefy ekonomiczne zatrudnią absolwentów zawodówek>>

W trakcie rozmów przeprowadzono również analizę naborów w poszczególnych typach szkół zawodowych w regionie. Na podstawie tych badań, zdecydowano, że kolejnym etapem tworzenia Klastra będzie przedstawienie oferty edukacyjnej szkół zawodowych lokalnym przedsiębiorcom oraz zaproszenie ich do współpracy w procesie kształcenia uczniów. Ponadto podczas obrad zatwierdzono także plan działań Klastra na rok szkolny 2015/16 .

Przedsiębiorcy ze stref ekonomicznych pomogą w kształceniu pracowników>>