Pytanie pochodzi z publikacji publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja .

Odpowiedź
Przeniesienie nauczyciela niemianowanego zatrudnionego na czas nieokreślony bez jego zgody mogłoby nastąpić tylko na okres 3 miesięcy w roku, pod warunkiem powierzenia innej pracy oraz gdy wymagają tego potrzeby szkoły, która jest pracodawcą nauczyciela.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 42 § 4 k.p. w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, pracodawca ma możliwość powierzenia innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. W związku z tym istnieje możliwość przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy niż wskazane w umowie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1995 r., I PRN 122/94, OSNP 1995, nr 15, poz. 189), ale tylko na wskazany 3-miesięczny okres w roku. Więcej>>

Asystent nie może zastępować nauczyciela>>