Coraz więcej szkół uczy religii

Rozporządzenie, które nakazało organizację lekcji etyki dla wszystkich chętnych, zwiększyło także liczbę placówek, w których prowadzone są zajęcia z religii. Nie ma ich tylko w 1209 placówkach -...

20.01.2015

MEN na razie milczy ws. podwyżek dla nauczycieli

W zeszłym tygodniu ZNPprzedstawił swoje postulaty dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Resort edukacji na razie nie odpowiedział jednak, czy zamierza podjąć negocjacje w tej sprawie - informuje...

20.01.2015

Ocena pracy dyrektora zależy od wyników kontroli

Organ prowadzący, w następstwie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, może wobec dyrektora zastosować oprócz zaleceń inne przewidziane prawem środki. - pisze Krystyna Mucha w Dyrektorze...

20.01.2015

Firmy chcą inwestować w młodych pracowników

Poprawia się sytuacja na rynku pracy dla osób młodych. Bezrobocie w tej grupie wciąż jest dwukrotnie wyższe niż w całym społeczeństwie, ale zmiany następują dynamicznie. Pracodawcy coraz aktywniej...

19.01.2015

Nowa matura wyzwaniem dla zdających

Poziom trudności zadań na próbnej maturze zaskoczył zdających i ich nauczycieli. Ci ostatni krytykowali dobór zagadnień, ale pozytywnie oceniali pomysł podniesienia trudności egzaminu - informuje...

19.01.2015

Ustawa zmusi gminy do ponownego zatrudnienia nauczycieli

Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty zakażą przekazywania szkół gminnym spółkom. Oznacza to, że samorządy będą musiały ponownie zatrudnić pedagogów na zasadach określonych w Karcie...

19.01.2015

Rodzice bez prawa wstępu na teren szkoły

Zakaz wejścia na stołówkę, do szatni, na boisko. Takimi tabliczkami obwieszonych jest wiele polskich szkół. Dyrektorzy tłumaczą to względami bezpieczeństwa. informuje Gazeta Wyborcza.

19.01.2015

Za lekcje jęz. migowego też zapłaci gmina

Nowe ramowe plany nauczania wprowadzą możliwość organizacji lekcji języka migowego. MENich jednak nie sfinansuje, zapłaci za nie gmina ze środków własnych lub otrzymanych z UE - informuje...

15.01.2015

Nowy "Dyrektor Szkoły" już w sprzedaży

Przegląd zmian oświatowych 2014/15, sytuacja zawodowa nauczycieli 50+, kontrole w szkole - to tylko niektóre z tematów styczniowego wydania miesięcznika Dyrektor Szkoły....

14.01.2015

Za elektroniczny dziennik zapłaci gmina

Rodzice uczniów mają prawo do darmowego wglądu do elektroniczego dziennika. Wszelkie koszty wprowadzenia udogodnienia powinny ponieść samorządy - informuje Rzeczpospolita.

14.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski