Duża część spotkania poświęcona zostanie ocenie pracy nauczyciela - wykład na ten temat wygłosi Katarzyna Koszewska, trenerka w dziedzinie psychoedukacji.
"Ocena pracy nauczyciela jest procesem, który podlega różnorodnym uwarunkowaniom nie tylko prawnym, ale również psychologicznym. To, aby była ona w miarę niezależna od preferencji czy osobistych odczuć oceniającego (dyrektora szkoły, placówki oświatowej) należy mieć świadomość procesów poznawczych, które wpływają na obiektywność, rzetelność i trafność oceny; umieć identyfikować psychologiczne pułapki oraz używać motywujących do rozwoju sformułowań" - podkreśla prelegentka.
Uczestnicy dowiedzą się też m.in. jak się bronić przed niechcianym wpływem i manipulacją (Tomasz Garstka) oraz poznają pomysły na stymulację pracy mózgu i urozmaicenie zajęć (Grzegorz Więcław).

Więcej na temat zjazdu>>
ZAPISY>>