Analizę skuteczności wykorzystania najnowszych technologii na lekcjach przeprowadziły Sara Hennessy i Laura London. Chociaż w swojej pracy koncentrują się na tablicach interaktywnych, wnioski łatwo odnieść do innych urządzeń. Z badania wynika m.in., że tablice interaktywne same z siebie nie wpływają na zmianę procesów pedagogicznych i dydaktycznych, a efektywne ich wykorzystanie wymaga czasu. Osiągnięcia uczniów zależą od tego, jak nauczyciel wykorzysta sprzęt w swojej pracy.

Rozwój przez zabawę zabawa w cyberświecie (gry, nowe media w edukacji) - tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>

"Odpowiednio  zorganizowane  doskonalenie  zawodowe  i  budowanie  potencjału  instytucjonalnego  są  więc  absolutnie  zasadnicze,  jeśli  chce  się  zapewnić  w  szkołach  ciągłe uczenie przez innowacje, jakże istotne dla sensownego  wykorzystywania nowych technologii. Biorąc to pod uwagę – a także fakt, że technologia sama z siebie nie przynosi głębokiej zmiany – sięgnięto do badań na temat skutecznych form rozwoju zawodowego, by przedstawić model szczególnie pożądany, oparty na wspólnym uczeniu się w ramach szkoły. Model ten zakłada, że wiodącą rolę odgrywać będą nauczyciele. Wymaga on ponadto aktywnego wsparcia liderów szkoły i myślenia w perspektywie długoterminowej. Opiera się na koleżeńskiej współpracy, na wspólnym namyśle, eksperymentowaniu z różnego rodzaju metodami pracy na zajęciach oraz na  dodatkowym  wsparciu  z  zewnątrz." - czytamy w podsumowaniu badania. Więcej>>

Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywyDyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy>>