Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera są często prześladowani przez rówieśników i szkoły muszą...
Ławnicka Bożena
15.10.2012
Dziękuję za podejmowany codziennie wysiłek i osobiste zaangażowanie w tworzenie partnerskiej...
Jabłoński Marcin
14.10.2012
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów....
Starzyńska-Rosiecka Danuta
14.10.2012
Statystyczny polski nauczyciel ma 41 lat, wykształcenie wyższe i jest kobietą - wynika z danych...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
14.10.2012
Sukces uczniów zawdzięczamy pracy i zaangażowaniu nauczycieli, którzy od wielu lat zmieniają polską...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
14.10.2012
W Tbilisi rozpoczęła się 10-dniowa wyjazdowa szkoła języka polskiego i kultury polskiej. Zajęcia...
Cygonek Karolina
13.10.2012
Dyrektor salezjańskiego gimnazjum w Lubinie, który uczestniczył w otrzęsinach - uznanych przez...
Małecka Urszula
13.10.2012
Wysokość kwoty subwencji oświatowej deklarowanej w projekcie z 5 września obniżono o 295 mln. w...
Serwis Samorządowy PAP
12.10.2012
Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła zastrzeżenia co do organizacji jednej z lubelskich podstawówek. W...
Monika Sewastianowicz
12.10.2012
Premier Donald Tusk poinformował, że rząd zdecydował o przekazaniu dodatkowych 320 milionów złotych...
12.10.2012
Dzieci z popegeerowskich wiosek wokół Grunwaldu, gdzie co roku odbywa się największa w świecie...
Libudzka Agnieszka
12.10.2012
Bądźmy nie tylko nauczycielami matematyki, chemii czy języka polskiego, ale także mądrymi...
Monika Sewastianowicz
12.10.2012
Obniżka wieku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego z jednoczesnym wprowadzeniem możliwości...
Monika Sewastianowicz
12.10.2012
Dzień, w którym organizowane są w szkole uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie jest dla...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
12.10.2012
Jaki jest rzeczywisty wpływ dyrektorów na planowanie budżetu szkoły? Sprawdzał to Szymon Więsław z...
12.10.2012
Dzieci z 15 rzeszowskich przedszkoli rozpoczęły naukę języka chińskiego. Zajęcia odbywają się raz w...
Pipała Agnieszka
12.10.2012
Rządowy program pomocy Wyprawka szkolna adresowany jest do uczniów, a nie do samorządów -...
PAP
12.10.2012
Liczący 29 członków Klub Nauczyciela Regionalisty powstał w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia...
Piotrowiak Katarzyna
12.10.2012
Gmina musi zapewnić dowóz dzieci 5-6 letnich, szkoły podstawowej i gimnazjum. Czy wobec tego zgodne...
12.10.2012
Ponad 20 tys. uczniów, studentów oraz nauczycieli i dyrektorów z ponad 400 szkół noszących imię...
Konopka Krzysztof
11.10.2012
Burmistrz gminy Chmielnik odwołuje się od zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, z których wynika, że w...
Serwis Samorządowy PAP
11.10.2012
Placówki wsparcia dziennego nie muszą spełniać tych samych wymogów bezpieczeństwa co placówki...
Monika Sewastianowicz
11.10.2012
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie regulujące przeprowadzanie egzaminów...
Monika Sewastianowicz
11.10.2012
Jeśli gmina wydaje 10 mln zł na tysiąc przedszkolaków, to rządowa dotacja w wysokości 333 tys. zł...
Monika Sewastianowicz
11.10.2012
Minister edukacji dementuje doniesienia Dziennika Gazety Prawnej o opóźnieniach w programie...
Monika Sewastianowicz
11.10.2012
Uzupełnianie wulgaryzmami dialogów z filmu Dzień świra to pomysł na lekcje, który zaproponowano w...
Monika Sewastianowicz
11.10.2012
Karta nauczyciela nie daje dyrektorowi szkoły możliwości odmówienia nauczycielowi rozpoczęcia stażu...
Krzysztof Gawroński
11.10.2012
Ok. 30 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Częstohowie zyska do końca 2013...
Piotrowiak Katarzyna
11.10.2012
Szczególnie uzasadnionym przypadkiem, który może być podstawą zwolnienia dyrektora szkoły z jego...
Monika Sewastianowicz
11.10.2012
Uczniowie z liceów ogólnokształcących w Częstochowie wezmą udział w projekcie Zaplanuj swoją...
Piotrowiak Katarzyna
10.10.2012