Liczba uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych popełniających samobójstwa niebezpiecznie rośnie - alarmuje Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, w liście do minister zdrowia Ewy Kopacz.
Wzrost liczby samobójstw dotyczy starszych uczniów, ostatniej klasy gimnazjum i uczniów klas liceum. Zgodnie z danymi GUS, w roku 2008 liczba samobójstw dokonanych przez osoby w wieku 15-19 lat wyniosła 274 osoby. Na 100 tys. osób w tym wieku wskaźnik dokonanych samobójstw wyniósł 10,28 (dla porównania - w roku 2004 wynosił on 8,78).
Marek Michalak razem z organizacjami zajmującymi się prewencją zachowań samobójczych wśród dzieci powołał Grupę Roboczą. Jego zdaniem, niezbędne jest jednak "zorganizowanie centralnego systemu zbierania danych, dotyczących występowania prób samobójczych w Polsce".
"W związku z powyższym (...) zwracam się do Pani Minister o zobowiązanie placówek medycznych do kodowania zamierzonych samouszkodzeń, na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 i ich raportowania, jak ma to obecnie miejsce w stosunku do danych dotyczących liczby zachorowań i sytacji epidemiologicznej w Polsce" - zaapelował Rzecznik.

Głos Nauczycielski, 22 czerwca 2010 r.