MEN wprowadził obowiązek wydawania przez nauczycieli opisowych ocen dzieciom kończącym przedszkole. Cenzurka jest szczególnie ważna dla rodziców pięciolatków – ma im pomóc podjąć decyzję, czy posłać dziecko do szkoły, czy zostawić w przedszkolu.
Problem w tym, że rozporządzenie ministra, które nakazuje wystawianie ocen, weszło w życie 15 czerwca. I również do tego dnia MEN kazał wydać druki rodzicom.
Resort tłumaczy tę zbieżność dat "powodami biurokratycznymi". – Termin, kiedy rozporządzenie weszło w życie, okazał się zbieżny z terminem wydania informacji rodzicom – przyznaje Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN. – Jednak w tym roku apelujemy jedynie, aby informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole zostały przekazane rodzicom przed zakończeniem zajęć w przedszkolach.
Część nauczycieli przedszkoli twierdzi, że już od początku roku szkolnego powinni wiedzieć, że na końcu będą pisemnie oceniać dzieci.
- Taka informacja to efekt m.in. diagnozy przedszkolnej, jaką nauczyciele mieli przeprowadzić w tym roku szkolnym, nie powinno więc być problemów z opisaniem np. mocnych stron dziecka czy zauważonych trudności – odpowiada na to Żurawski. Dodaje, że wystawienie opisowej oceny wynika z nowej podstawy programowej, która weszła do przedszkoli we wrześniu. Nikt nie powinien więc być zaskoczony.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 24.06.2010 r.