85 proc. rodziców, nauczycieli i uczniów opowiada się za tym, by elektroniczne podręczniki były...
PAP
20.02.2013
Zajęcia muzealne dla uczniów śląskich szkół w obiektach znajdujących się na Szlaku Zabytków...
PAP
20.02.2013
W Instytucie Badań Edukacyjnych trwają prace nad modelem symulacyjno-prognostycznym polskiej...
PAP
19.02.2013
Przedstawiciele firmy sprzedającej kursy mieli poprowadzić lekcję na temat technik szybkiego...
Monika Sewastianowicz
19.02.2013
Kompetencje gminy nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie...
Anna Dudrewicz
19.02.2013
Dwulatki powinny iść do żłobka, a nie do przedszkola - podkreśla Ministerstwo Pracy i Polityki...
Monika Sewastianowicz
19.02.2013
Szkoły publiczne, które mają być głównym miejscem edukacji włączającej, nie są odpowiednio...
PAP
19.02.2013
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wskazali, że zależy im, aby nauczyciele byli przygotowani...
19.02.2013
Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał zakaz publikacji przez TVP2 prywatnych rozmów zakonników z gdańskich...
Kisicka Anna
19.02.2013
Pięć tysięcy nauczycieli wzięło w poniedziałek udział w całodniowym strajku pracowników szkół i...
Lepiarz Jacek
19.02.2013
Rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu. Jednym z punktów obrad jest wysłuchanie informacji...
PAP
19.02.2013
Uniwersytet Opolski chce otworzyć przedszkole dla dzieci studentów i pracowników. Mają je...
Monika Sewastianowicz
18.02.2013
Krakowscy urzędnicy chcą, by jak największa liczba sześciolatków rozpoczęła od września naukę w...
Monika Sewastianowicz
18.02.2013
Właściciele prywatnych przedszkoli w gminie Piaseczno zożyli doniesienie do prokuratury dotyczące...
Monika Sewastianowicz
18.02.2013
Od września pracownicy administracji i obsługi płockich szkół mają zarabiać o 112,5 zł więcej -...
Monika Sewastianowicz
18.02.2013
Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża zaniepokojenie stanowiskiem MEN ws. projektu zmian...
Monika Sewastianowicz
18.02.2013
Dzięki przepisom nowej ustawy o odpadach szkoły w ramach edukacji ekologicznej mogą organizować...
Monika Sewastianowicz
18.02.2013
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozdzieli pomiędzy szkoły i przedszkola 4,5 mln zł ze środków...
Monika Sewastianowicz
18.02.2013
Według MEN możliwe jest wykonywanie zadań biblioteki publicznej przez bibliotekę szkolną, o ile nie...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
18.02.2013
Istotnym wyzwaniem dla systemu oświaty jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań rynku pracy zarówno...
Monika Sewastianowicz
18.02.2013
Jeżeli jednak szkoła zostaje zlikwidowana nie ma podstaw do udzielenia nauczycielowi urlopu dla...
Marta Handzlik
18.02.2013
Do końca marca klasy szkolne, grupy zainteresowań oraz osoby indywidualne mogą zgłaszać pomysły na...
Kołodziej Beata
17.02.2013
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie regulujące zadania poradni...
Monika Sewastianowicz
17.02.2013
Uczenie się oparte na współpracy oferuje praktyczny sposób tworzenia ekscytujących i nastawionych...
16.02.2013
Miasta wojewódzkie wypłaciły nauczycielom średnio od 168 zł do 1150 zł dodatku uzupełniającego w...
Serwis Samorządowy PAP
15.02.2013
Ustawodawca celowo kompetencję do określenia liczby etatów wskazanych specjalistów, a także ich...
Anna Dudrewicz
15.02.2013
Po 20 latach przerwy dawna szkoła górnicza, obecnie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących...
Piotrowiak Katarzyna
15.02.2013
Do Sejmu trafił projekt, w którym znalazły się zapisy zakazujące łączenia mandatu radnego z funkcją...
Monika Sewastianowicz
15.02.2013
Stopniową likwidację dwóch szkół, do których i tak nie ma już naboru, zaproponuje radnym prezydent...
Żyromski Olgierd
15.02.2013
Helsińska Fundacja Praw Człowieka interweniuje u lubelskiego kuratora oświaty ws. tablicy na...
Chrzanowska Renata
15.02.2013