W dniach 7 i 8 grudnia 2011 r. odbędzie się badanie "Diagnoza kompetencji gimnazjalistów".
Jak wskazują inicjatorzy i organizatorzy, "diagnoza kompetencji gimnazjalistów to badanie, które Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadza równolegle z badaniem diagnostycznym organizowanym przez Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w całym kraju. W obu badaniach uczniowie III klas gimnazjum będą musieli rozwiązać identyczne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z czterech przedmiotów".
Wyniki badań pozwolą zorientować się, jakie zagadnienia sprawiają gimnazjalistom największe trudności i nad czym powinni najbardziej popracować, by kwietniowy egzamin końcowy napisać jak najlepiej.
Dnia 7 grudnia uczniowie rozpoczną rozwiązywać test z języka polskiego, historii i WOS-u, a następnego przystąpią do rozwiązywania testu z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
Jak podkreśla Michał Federowicz, dyrektor IBE, "diagnoza kompetencji gimnazjalistów jest pierwszym w historii polskiej edukacji badaniem przygotowanym w porozumieniu z całym systemem egzaminacyjnym", po to, by jak wskazuje Artur Gałęski, p.o. dyrektora CKE, "system egzaminacyjny nie był skostniały, uwzględniał potrzeby uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, a DKG była symbolem otwarcia systemu na wszelkie uwagi i obserwacje".

Źródło: www.eduentuzjasci.pl, stan z dnia 6 grudnia 2011 r.