"Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego" - pod takim hasłem zakończył się jesienny cykl szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
W dwudniowych szkoleniach w październiku i listopadzie udział wzięło ok. 250 samorządowców. Przede wszystkim szkolenia przeznaczone były dla decydentów samorządowych: starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów i przewodniczących rad.
Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego oświatą oraz wykorzystywania w tym procesie określonych narzędzi na szczeblu menadżerów.
Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się wskaźniki odniesienia, które mogliby oni wykorzystywać do sporządzania corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
Zdaniem organizatorów, "ciekawe dyskusje samorządowców toczyły się wokół tematu tworzenia i wdrażania strategii oraz lokalnych polityk oświatowych. Niektórzy uczestnicy wskazywali na ogromną potrzebę ich opracowywania, ale nie poprzestawania na tym, tylko wdrażania i modyfikowania w oparciu o dynamicznie zmieniającą się sytuację w samorządzie np. w zakresie migracji mieszkańców, problemów finansowych czy wprowadzanych zmian prawnych".
Kolejny cykl szkoleń odbędzie się już w grudniu 2011 roku oraz w styczniu 2012 roku.
Styczniowe szkolenia, przeznaczone w głównej mierze dla dyrektorów i naczelników wydziałów oświaty, będą miały charakter warsztatowy.

Źródło: www.ore.edu.pl, stan z dnia 5 grudnia 2011 r.