Organizacja pracy szkoły według nowej podstawy programowej, zarówno ze względu na same „ramówki”, jak tez problemy ruchu kadrowego, które z nowych przepisów wynikają, jest nadal ‘gorącym’ tematem. Drugim poważnym wyzwaniem dla dyrektorów szkół jest organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mimo wielu odbywających się spotkań i konferencji poświęconych tej tematyce okazało się, że najtrudniejsza jest praktyka realizacji założeń prawnych.
Spełniając Państwa prośby Nadzwyczajny Zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” dedykujemy wszystkim, którzy zainteresowani są poszukiwaniem odpowiedzi na to: co konkretnie zgodnie z prawem należy zrobić, w jaki sposób, jak się do tego przygotować, z jakich zasobów skorzystać. Oprócz dokładnego przeanalizowania założeń, pokażemy jak inni poradzili sobie z nowymi planami organizacyjnymi czy organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami jest cenioną przez Państwa formą uczenia się, gwarantującą poznanie najlepszych rozwiązań.

Zapraszamy na Nadzwyczajny Zjazd AZDS, podczas którego w rzeczowy, jasny i praktyczny sposób przedstawimy: Nadzwyczajny Zjazd Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" 2011/2012 "Ramowe plany nauczania i ich konsekwencje dla organizacji pracy szkoły" odbędzie się w Warszawie w dniu 7 grudnia 2011 r. Następnego dnia po konferencji odbędzie się warsztat z tworzenia szkolnych planów nauczania i planów organizacyjnych z wykorzystaniem programu excell. Warsztaty poprowadzi Wiesław Włodarski - dyrektor L LO im. R. Barbosy w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich, matematyk.

  • Według jakich zasad przyjmować uczniów do szkół (jakie będą kryteria egzaminu gimnazjalnego)?
  • Jak dobrze przygotować ramówkę i arkusz organizacyjny szkoły uwzględniające wymogi reformy?
  • Jak nowy 3-letni plan nauczania wpłynie na ruch kadrowy w szkole?
  • Jak rozwiązać węzeł gordyjski umów z nauczycielami części przedmiotów?
  • Dobre praktyki w oraganizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na www.DyrektorSzkoly.pl/AZDS