Największe miasta żądają od państwa zwrotu ponad 100 mln złotych za "deformę" oświaty. Samorządy podkreślają, że to dopiero początek ich roszczeń. Jednak dalsza ścieżka postępowania może okazać się wyboista, bo brakuje dokładnych standardów, dzięki którym dałoby się zdefiniować, jakie wydatki na prowadzenie placówek oświatowych państwo ma obowiązek zwrócić gminie.
Monika Sewastianowicz
22.05.2019
Administracja publiczna Finanse
Pod presją premiera Mateusza Morawieckiego ministerstwo edukacji w ekspresowym tempie przygotowało projekt rozporządzenia przesuwający termin zakończenia roku szkolnego.Wszystko przez Boże Ciało.
Jolanta Ojczyk
21.05.2019
Szybka zmiana daty zakończenia roku szkolnego jak w soczewce pokazuje problemy centralnego zarządzania oświatą. Brakuje w nim głosu rozsądnych rodziców i samorządów, a szkoła stała się zakładnikiem państwa i nauczycieli.
Jolanta Ojczyk
21.05.2019
Z powodu Bożego Ciała rok szkolny będzie krótszy - uczniowie dostaną świadectwa już w środę, 19 czerwca. Zapowiedział to Mateusz Morawiecki, ale dłuższych wakacji nie wprowadza się ustną decyzją premiera - wymaga to znowelizowania dwóch rozporządzeń. Będą to kolejne z serii szybkich zmian w prawie oświatowym.
Monika Sewastianowicz
21.05.2019
Minister edukacji podpisała rozporządzenie ws. podstaw podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Rozporządzenie określa podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do 32 branż.
Monika Sewastianowicz
20.05.2019
Zarządzanie oświatą

Rok szkolny będzie krótszy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rok szkolny skończy się w tym roku wcześniej - nie w piątek 21 czerwca, jak planowano, a już w środę 19 czerwca - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.
Agnieszka Matłacz
18.05.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Minister edukacji podpisała rozporządzenie, które wprowadza nową podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Uczeń pozna wymagania na egzaminie zawodowym, czyli to, czego będzie się uczyć, a nauczyciel będzie mieć jasno określone wymagania, które pomogą mu w opracowaniu kryteriów oceniania.
Agnieszka Matłacz
18.05.2019
Zarządzanie oświatą
Z danych ZNP wynika, że członkowie komisji nadzorujących egzaminy dostawali po kilkaset złotych za dzień pracy. Posłowie pytają MEN, ile faktycznie zapłacono osobom pomagającym podczas strajku nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
17.05.2019
Zmiany w Karcie Nauczyciela najprawdopodobniej już wkrótce przejdą całą procedurę legislacyjną. Resort edukacji chce, by były uchwalone jako projekt poselski. Ustawa ma wdrożyć rozwiązania, które MEN zapowiadał w negocjacjach ze związkami zawodowymi.
Monika Sewastianowicz
17.05.2019
Kadry w oświacie
Bez autorytetu, jakim ciszy się Kościół, wieloletnie ukrywanie pedofilii nie byłoby możliwe. Zwolnienie tej instytucji z odpowiedzialności cywilnej względem ofiar byłoby więc głęboko nieetyczne i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
17.05.2019
Prawo cywilne Szkoła i uczeń
MEN po raz kolejny odmawia informacji na temat kosztów kampanii informacyjnych. Tym razem chodzi o wartość umów, które zawarł z Telewizją Polską. Według MEN takie dane objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.
Monika Sewastianowicz
17.05.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele nie będą urzędnikami - pogłoski o pracach nad kodeksem urzędniczym dementuje ministerstwo przedsiębiorczości. Takie rozwiązanie miała proponować szefowa tego resortu Jadwiga Emilewicz. Pedagodzy w służbie cywilnej mogliby liczyć na wyższe dodatki, ale jednocześnie zostaliby objęci zakazem strajku.
Monika Sewastianowicz
17.05.2019
Kadry w oświacie
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do wszystkich kuratorów oświaty o powołanie rzecznika praw ucznia w każdym województwie. Mają być wsparciem dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Według RPD pomoże to zapobieganiu takim tragediom, do jakiej doszło w szkole w Wawrze.
Monika Sewastianowicz
16.05.2019
Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje podwyższenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie, w szkołach prowadzonych przez powiat lub przez województwo. Przygotował projekt uchwały w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
16.05.2019
Nauczyciele wzywają do tego, by zrobić krzywdę uczniom - mówiła w kwietniu podczas strajku nauczycieli małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, komentując wiadomości niektórych pedagogów. Podkreślała, że nie są godni tego zawodu. Według rzecznika praw obywatelskich takie słowa urzędnika państwowego wzbudzają niechęć i pogardę do całej grupy zawodowej.
Monika Sewastianowicz
15.05.2019
W ministerstwie przedsiębiorczości pojawił się pomysł, by nauczyciele zostali członkami korpusu służby cywilnej. Zyskaliby prawo do dodatków, zachowując wiele posiadanych uprawnień. Nie mogliby natomiast strajkować i zmieniłyby się kryteria naboru.
Monika Sewastianowicz
15.05.2019
Kadry w oświacie
Automatyk, technik mechatronik czy technik programista – to wybrane zawody, na które, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Każdego roku ministerstwo będzie publikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Monika Sewastianowicz
15.05.2019
Rozpoczynamy obywatelskie narady w szkołach poświęcone przyszłości edukacji. Interesuje nas rozmowa autentyczna a nie stadionowa – zapowiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz. Postulaty zostaną podsumowane podczas dużej debaty o edukacji.
Monika Sewastianowicz
14.05.2019
Na świadectwach pojawią się nowe znaki graficzne Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zmieni się element tekstowy znaków umieszczanych na dokumencie.
Monika Sewastianowicz
14.05.2019

Za edukację seksualną do więzienia - nowa inicjatywa obywatelska

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Przez edukację seksualną oswaja się dzieci z seksem już od najmłodszych lat życia i niszczy naturalne mechanizmy obronne i dziecięcą niewinność – uważają autorzy projektu ustawy, która przewiduje trzy lata więzienia za „propagowanie i pochwalanie przez małoletniego obcowania płciowego".
Monika Sewastianowicz
14.05.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego udostępnił wzór wniosku o zapomogę z funduszu strajkowego. Pomoc dostaną tylko te osoby, które przystępując do strajku, nie należały do związków zawodowych i strajkowały minimum 9 dni. Pomocą zostanie objętych ok. 16 tys. nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
13.05.2019
Prawo karne

Dyrektor ukarze ucznia, ale sprawa może trafić też do sądu

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W myśl projektu zmian w ustawie o nieletnich dyrektorzy szkół będą mogli rozwiązać część problemów z uczniami poprzez różnego rodzaju kary, także porządkowe. Eksperci propozycje chwalą, bo mniej błahych spraw trafi do sądów rodzinnych, ale może dochodzić do zamiatania tych poważniejszych pod szkolny dywan lub do podwójnego karania.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
13.05.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe zdecydował o umieszczeniu 15-latka, który jest podejrzany o zabójstwo kolegi w schronisku dla nieletnich oraz o przekazaniu sprawy zabójstwa w szkole prokuraturze.
Paweł Żebrowski
11.05.2019
Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Prokurator wniósł o umieszczenie 15-latka, który jest podejrzany o zabójstwo kolegi, w schronisku dla nieletnich. Do zdarzenia doszło w piątek przed południem w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w warszawskim Wawrze.
Paweł Żebrowski
11.05.2019
Prawo karne Prokuratura Policja
Jakość pracy w szkołach, rola nauczycieli i dyrektorów w jej zapewnianiu i relacje między dyrektorami szkół, a samorządami - to niektóre z tematów omawianych podczas kolejnego spotkania okrągłego stołu edukacyjnego. Wziął w nim udział premier, ale nie było przedstawicieli głównych nauczycielskich związków zawodowych.
Krzysztof Sobczak
10.05.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W piątek przed południem w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi na warszawskim Wawrze jeden z uczniów zabił nożem kolegę. Sprawę badają policja i prokuratura. Rzecznik praw dziecka i władze samorządowe mówią o potrzebie przeprowadzenia we wszystkich szkołach w trybie pilnym kontroli bezpieczeństwa.
Krzysztof Sobczak
10.05.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń
Rozbieżne interpretacje prawa w sprawie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za strajk powodują, że samorządy i dyrektorzy szkół muszą sami zdecydować, jak rozwiązać ten problem. Korporacje samorządowe próbują pomóc. Mimo, że samorząd ma swobodę działania w granicach prawa, jego samodzielność finansowa jest niedookreślona.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.05.2019
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Każdy uczeń ma mieć dostęp do dentysty – tak przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ma ona dwie duże wady – za utworzenie i wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i stomatologicznych mają odpowiadać samorządy, ale pieniędzy na to nie dostaną, po drugie cały system opieki nad uczniami będzie opierać się o pielęgniarki, a tych jest za mało.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.05.2019
Opieka zdrowotna
Rząd chce kontynuować rozmowy z nauczycielami w ramach okrągłego stołu ws. oświaty. Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 10 maja. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska ponownie zaprosiła do udziału w obradach ZNP. - Tylko w wyniku szerokiego dialogu, porozumienia możemy wypracować najlepsze rozwiązania - mówiła we wtorek.
Agnieszka Matłacz
09.05.2019
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych w Warszawie i innych miastach na terenie kraju. Maile z zawiadomieniami o bombie dostały aż 663 szkoły. Wszystkie alarmy były fałszywe.
Monika Sewastianowicz
09.05.2019